Začali sa IX. Červenkove dni preventívnej medicíny

Významný svetový úspech epidemiológov, ktorým je 30. výročie vykorenenia pravých kiahní, si pripomenuli účastníci IX. Červenkových dní preventívnej medicíny, ktoré sa dnes začali v Brusne na Horehroní. Anabázu ich vykorenenia pripomenul Štefan Straka z Lekárskej fakulty UK Martin, ktorý je asi na Slovensku posledný žijúci účastník tohto procesu, v jeho závere pôsobil v Indii a v Afrike. Vírusy pravých kiahní existujú prakticky len v skúmavkách dvoch významných svetových laboratórií, ktoré ich uchovávajú pre výskumné účely.

Trojdňové podujatie je určené pre epidemiológov úradov verejného zdravotníctva, odborníkov z akademickej sféry, lekárov z väčších nemocničných zariadení, či infektológom a pediatrom, ktorí sa venujú vakcinológii a problémom, súvisiacim s rozvojom imunizačného programu. Zaoberať sa budú aj úlohami verejného zdravotníctva v oblasti prevencie chorôb. Tiež vzťahom verejného zdravotníctva k ostatným aspektom zdravia, prevenciou nemocničných nákaz, epidemiologickou bdelosťou infekčných ochorení či prevenciou chronických neinfekčných ochorení. "Obsahom a témami jednotlivých sekcií a prednášok je okrem iného najmä prevencia chorôb. Verejné zdravotníctvo je veľmi stará veda, aj keď sa vníma vo verejnosti ako niečo úplne nové. Verejno-zdravotníckymi aspektmi zdravia sa však zaoberali obyvatelia už pred naším letopočtom, ktorí uplatňovali viaceré opatrenia, vedúce k prevencii chorôb. Vlastne sme neobjavili nič nové, len vývoj a príčiny, ktoré vedú k poškodzovaniu zdravia, invalidite a smrti, sa odvtedy významne zmenili," konštatovala podpredsedníčka Slovenskej epidemiologickej a vakcinologickej spoločnosti SLS a vedúca odboru epidemiológie banskobystrického Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Banskej Bystrici Mária Avdičová.

Dodala, že dôležitou sekciou IX. Červenkových dní preventívnej medicíny je aj prevencia nemocničných nákaz a ich výskyt u hospitalizovaných pacientov v zdravotníckych zariadeniach, ktoré odborníci považujú za veľký zdravotnícky, aj celospoločenský problém. Vníma sa ako priorita na riešenie aj z pohľadu Európskeho centra pre kontrolu chorôb (ECDC). Účastníci podujatia okrem iného zhodnotia i priebeh výskytu pandemickej chrípky z celoslovenského pohľadu, ako aj skúsenosti epidemiológov pri riešení čiastkových problémov, ktoré sa vyskytli pri zabezpečovaní opatrení pri pandémii chrípky.

Profesor Juraj Červenka bol významným epidemiológom, bývalým vedúcim katedry epidemiológie pri bývalom Inštitúte ďalšieho vzdelávania lekárov a farmaceutov, neskôr Slovenskej postgraduálnej akadémie vzdelávania. Bol zakladateľom a prvým riaditeľom Výskumného ústavu preventívneho lekárstva v Bratislave. Dlhé roky pôsobil ako expert Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) v oblasti prevencie prenosných ochorení. Zomrel v roku 2001, od roku 2002 po ňom pomenovali dni preventívnej medicíny.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: