Svetový deň bez tabaku sa zameria na ženy, tie fajčia čoraz častejšie

Verejnosť si v posledný májový deň už tradične pripomenie Svetový deň bez tabaku. Ten sa v tomto roku zameria na cielený marketing tabakového priemyslu na ženy, ktoré podľa prieskumov fajčia v čoraz väčšej miere. Ako poznamenala riaditeľka kancelárie WHO na Slovensku Darina Sedláková, zdravie žien je kľúčovým predpokladom pre vývoj a zdravie detí. "Pri tvorbe protifajčiarskych stratégií je preto potrebné na cielený marketing na ženy reagovať cielenými edukačnými aktivitami na podporu a ochranu zdravia práve medzi ženami," objasnila.

"Našim spoločný cieľom by malo byť, aby sa mladí ľudia, ich rodičia, známe osobnosti, ľudia dozvedeli a prezentovali tú základnú tézu, že fajčenie nie je in, že je out a nemá tu čo robiť," konštatoval minister zdravotníctva Richard Raši. Upozornil, že tabak sa dáva ročne do súvislosti s úmrtiami 11.000 Slovákov. Poukázal tiež, že v posledných rokoch výrazne stúpol počet žien, ktoré holdujú tomuto zlozvyku. Fajčiace matky pritom svoje deti dobrovoľne vystavujú riziku vývinových porúch, rôznych chorôb a riskujú aj predčasný pôrod.

Odhaduje sa, že na Slovensku fajčí 43 percent mužov a 26 percent žien, teda 32 percent populácie. U nás tak zatiaľ stále fajčí viac mužov, napríklad vo Švédsku je trend opačný, keďže tu prevažujú ženy fajčiarky. Prezident Slovenskej lekárskej spoločnosti Peter Krištúfek vysvetlil, že fajčiari sa vystavujú riziku vzniku chronickej obštrukčnej choroby pľúc, rakovine pľúc a priedušiek, sú tiež viac náchylní na akútne respiračné ochorenia, ako aj chrípku. Priblížil, že kým úmrtnosť na kardiologické ochorenia zaznamenáva spomalený trend, čo sa týka úmrtnosti v súvislosti s fajčením je situácia opačná.

Závislosť od tabaku je dnes najrozšírenejšou a najsilnejšou závislosťou na svete. Tabakové listy spoznal svet pri objavení Ameriky a pôvodne sa používali na slávnostné a lekárske účely. Vzrast jeho spotreby sa datuje od 15. storočia, o tri storočia neskôr sa stal tabak medzinárodným artiklom. Prelom 19. a 20. storočia, keď svet spoznal cigarety, ktoré nahradili šnupanie, žuvanie alebo fajčenie tabaku vo fajkách, považujú onkológovia za začiatok éry pľúcnej rakoviny. Odborníci v súčasnosti bijú na poplach a upozorňujú, že každých desať sekúnd zomrie človek na ochorenia súvisiace s fajčením.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: