Rektor SZU J. Štencl si prezrel nové priestory Centra medicínskej metalomiky

Priestory bratislavského Centra medicínskej metalomiky, ktoré sú súčasťou vedeckovýskumnej základne Slovenskej zdravotníckej univerzity (SZU), si dnes v rámci záverečnej fázy modernizácie prezrel rektor univerzity Ján Štencl. "Veda a výskum je srdcovou záležitosťou vedenia SZU a sme radi, ak môžeme pomôcť ich napredovaniu. Vidím tu veľa možností," konštatoval.

Výskumná činnosť v tomto projekte financovanom z Nórskeho finančného mechanizmu, Finančného mechanizmu EHP a rozpočtu SR je orientovaná na aktuálnu problematiku metalomiky, teda distribúciu, interakciu, transformáciu a funkciu anorganických prvkov a ich foriem - špeciácií v biologických systémoch. Špeciácie sú kľúčom k pochopeniu biovyužiteľnosti, bioakumulácie, perzistencie a toxicity chemických prvkov na cieľové biologické orgány. V rámci prezentácie priestorov zúčastnení navštívili laboratórium, ktoré sa venuje stanovovaniu špeciácií kovov. "Momentálne sa orientujeme najmä na ortuť, pretože jej toxicita je veľmi diferenciálna v závislosti od jej špécie. Jednou z ďalších tém, ktorej sa budeme v týchto priestoroch venovať, je chróm," povedala Monika Ursínyová z oddelenia environmentálnej medicíny Vedeckovýskumnej základne SZU. V priestoroch ďalšieho laboratória zase skúmajú celkový obsah prvkov.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: