Žiaci 20 školských zariadení súťažili v poskytovaní prvej pomoci

Územný spolok Slovenského Červeného kríža (ÚS SČK) vo Vranove nad Topľou zorganizoval dnes pre žiakov základných a stredných škôl vranovského regiónu súťaž družstiev mladých zdravotníkov a družstiev prvej pomoci. O celkové víťazstvo v troch súťažných kategóriách bojovalo 100 chlapcov a dievčat z 20 školských zariadení.

"Žiaci sa na dnešnom súťažnom podujatí prezentovali svojimi teoretickými vedomosťami, ako aj praktickými ukážkami poskytovania prvej pomoci na pripravených stanovištiach, kde sa nachádzali figuranti so simulovanými zraneniami. Súťaž pozostávala aj z poskytovania umelého dýchania, masáže srdca či umiestnenia zraneného do stabilizovanej polohy," uviedla pre TASR riaditeľka ÚS SČK Marta Majzlíková. Podľa jej slov si museli súťažiaci okrem iného poradiť napríklad s reznými ranami, alergickými reakciami pri uštipnutí hmyzom, popáleninami alebo vážnymi zlomeninami. O víťazoch jednotlivých kategórií rozhodol najvyšší počet získaných bodov, ktoré jednotlivým družstvám prideľovala porota zložená z profesionálnych zdravotníkov.

V rámci družstiev žiakov prvého stupňa si najlepšie počínali deti zo Základnej školy v Továrnom a na druhom mieste skončili súťažiaci zo Základnej školy v Dávidove. Na základe počtu získaných bodov sa na tretej priečke umiestnilo družstvo Základnej školy v Holčíkovciach. Víťazom kategórie druhého stupňa základných škôl sa stali vranovské školské zariadenia. Prvou bola Základná škola Juh, druhí skončili súťažiaci z Cirkevného gymnázia svätého Františka z Assisi a tretiu priečku získalo družstvo Cirkevnej základnej školy svätého Dominika Savia. Kategóriu najstarších žiakov najlepšie reprezentovali stredoškoláci takisto z vranovských škôl. Najvyššiu priečku získali študenti Cirkevného gymnázia svätého Františka z Assisi, druhé skončilo družstvo Gymnázia na Ulici Dr. Cyrila Daxnera a na treťom mieste sa umiestnili žiaci Strednej odbornej školy Alexandra Dubčeka.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: