FNsP Bratislava má nový operačný mikroskop

Volanie po špičkovej medicínskej technike nezostáva bez odozvy. Nedávno pribudol v špičkovej, na Slovensku výnimočnej neurochirurgickej klinike LFUK a FNsP Bratislava v Nemocnici akad. L. Dérera operačný mikroskop, ktorého súčasťou sú moduly na fluorescenčné zobrazenie zhubných nádorov mozgu a na zobrazenie mozgových ciev. Ako TASR informovala hovorkyňa FNsP Bratislava Rút Geržová, obdive spomínané metódy sa už využívajú v klinickej praxi a prispievajú k vyššej kvalite chirurgického liečenia zhubných mozgových nádorov a aneuryziem mozgových tepien. Onedlho má pribudnúť na kliniku ďalší špičkový prístroj – 3D ultrasonograf. Je to kombinácia sonografu a neuronavigácie. Bude sa využívať najmä pri operáciách zhubných a nezhubných mozgových nádorov. Prednosťou prístroja je okrem iného jeho schopnosť rozlíšiť choré a zdravé tkanivo. Sonografické zobrazenie nádoru počas operácie prispeje k jeho radikálnejšej resekcii pri súčasnom zvýšení bezpečnosti pacienta.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: