Mladé dievčatá siahajú po cigarete čoraz častejšie

Svetový deň bez tabaku, ktorý si celosvetová verejnosť pripomenie v pondelok 31. mája, sa tento rok zameriava na škodlivé efekty tabakového marketingu, ktorý je zameraný na ženy a dievčatá. Zatiaľ čo u mužov dosiahla tabaková epidémia vrchol, u žien je tendencia smerujúca k zvyšovaniu podielu fajčiacich žien. Ženy sa preto stávajú jednou z hlavných cieľových skupín tabakového priemyslu, ktorý potrebuje získavať nových fajčiarov. Najväčším problémom sa však z pohľadu rizika ohrozenia zdravia podľa Úradu verejného zdravotníctva SR stáva zvyšujúci sa výskyt fajčenia u mladých dievčat. Spomínaný trend potvrdzujú viaceré prieskumy. Od roku 1995 sa za nasledujúcich 12 rokov zaznamenal 23-percentný nárast 16-ročných dievčat, ktoré si za posledný mesiac zapálili cigaretu. Situácia nie je lepšia ani u chlapcov, kde sa zistil 17-percentný nárast.

Podľa vlaňajšieho prieskumu Ústavu informácií a prognóz školstva nefajčí 66,6 percenta stredoškolákov na rozdiel od roku 2003, kde bolo nefajčiarmi len 61,6 percenta respondentov. O potvrdení faktu, že rozdiely medzi chlapcami a dievčatami sa znižujú, svedčí aj to, že k nefajčiarom patrí 63,6 percenta chlapcov a 69,7 percenta dievčat. Jednorazové skúsenosti má pritom viac dievčat ako chlapcov, 36,0 percent verzus 30,6 percenta chlapcov. Priaznivé nie sú ani celoeurópske prieskumy. Tie ukázali, že za posledný mesiac si zapálila viac ako polovica mladých ľudí vo veku 16 rokov. Vo väčšine krajín fajčili počas minulých 30 dní častejšie chlapci ako dievčatá, výnimkou je iba Švédsko. Najvyšší výskyt fajčenia spomedzi sledovaných krajín vykázala Litva. Podľa prieskumu u 13 až 15-ročných fajčilo cigarety v roku 2007 25 percent respondentov, pričom rozdiely medzi chlapcami a dievčatami sú málo výrazné. Súčasné fajčenie cigariet uviedlo 28 percent chlapcov a 24 percent dievčat.

Na následky fajčenia zomiera v Európe ročne okolo 650 tisíc ľudí, čo je každé siedme úmrtie. Takmer 80.000 Európanom spôsobuje smrť tzv. pasívne fajčenie. To zvyšuje u nich aj riziko ochorenia na rakovinu pľúc a vznik srdcovo-cievnych chorôb. Odhaduje sa, že približne štvrtina úmrtí Európanov na rakovinu a 15 percent všetkých úmrtí súvisí s fajčením.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: