Baktériálny doping pre mozog?

Baktériálny doping pre mozog?
Zdroj: bigstockphoto.com

Kontakt s istými nechoroboplodnými pôdnymi baktériami posilňuje schopnosti učenia. Na tohtotýždňovej 110. všeobecnej konferencii Americkej mikrobiologickej spoločnosti v kalifornskom San Diegu to oznámili Dorothy Matthewsová a Susan Jenksová z The Sage Colleges v Troy, štát New York. Skúmali Mycobacterium vaccae, pôdnu baktériu, ktorú ľudia ľahko môžu vdýchnuť v prírodnom prostredí, alebo sa im dostane do tela s jedlom či nápojmi. Izolovaná bola z kravského trusu (zhodou okolností neďaleko od nás, v Rakúsku), čo sa odrazilo v jej druhovom mene, vacca je po latinsky krava. Odtiaľ pochádza aj slovo vakcína či vakcinácia, keďže prvá vakcína bola odvodená z vírusov kravských kiahní.

Pokusy na myšiach v minulosti ukázali, že vstreknutie teplom usmrtených baktérií tohto druhu podporovalo rast niektorých typov neurónov. To viedlo ku zvýšenej hladine kľúčového neuroprenášača sérotonínu ("hormón šťastia") v mozgu zvierat a k poklesu ich úzkosti. Vzhľadom na úlohu sérotonínu v procese učenia sa si bádateľky položili otázku, či by živé Mycobacterium vaccae nemohli zlepšiť schopnosti myší učiť sa. V prvom experimente kŕmili myši živými baktériami tohto druhu a následne hodnotili, ako zvládajú prechod neznámym bludiskom. Porovnávali ich s kontrolnými myšami, ktoré dostávali normálnu stravu. "Myši kŕmené s Mycobacterium vaccae absolvovali bludisko dvakrát rýchlejšie a s menšími prejavmi úzkosti," povedala Matthewsová.

V druhom experimente "bystrejším" myšiam baktérie zo stravy vyňali a opäť ich nechali prechádzať bludiskom. Tentoraz ho absolvovali pomalšie, ako keď konzumovali baktérie, avšak v priemere stále rýchlejšie ako kontrolné myši. Napokon tretí raz experiment zopakovali po troch týždňoch. Myši, ktoré predtým kŕmili s Bacterium vaccae, ďalej prechádzali bludiskom rýchlejšie ako kontrolné. Celkove to už však nebolo také štatisticky výrazné. Vplyv baktérií v strave očividne slabol. "Tento výskum naznačuje, že Mycobacterium vaccae môže zohrávať istú úlohu v úzkosti a učení sa cicavcov. V tejto súvislosti je zaujímavá špekulatívna úvaha, či by vytvorenie učebných prostredí v školách, ktoré by zahŕňali vychádzky na miesta, kde sa vyskytuje Mycobacterium vaccae, nemohlo znížiť úzkosť a zlepšiť schopnosť naučiť sa zvládať nové úlohy," uzavrela Dorothy Matthewsová.

Zdroj: Komuniké American Society for Microbiology z 24. 5. 2010.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: