Začína sa piaty ročník Hartman tour

Cieľom piateho ročníka HARTMANN TOUR je informovať širokú verejnosť o možnostiach prevencie a liečby najčastejších zdravotných problémov. Podujatie je určené seniorom a ľudom so zdravotným hendikepom, ktorí sú najviac ohrození inkontinenciou, vysokým krvným tlakom, chronickými ranami, či dekubitmi. „Predchádzajúce ročníky HARTMANN TOUR sa stretli s veľmi pozitívnym ohlasom. Účastníci podujatia ocenili prednášky a praktické rady, ako správne odmerať tlak, ako postupovať pri ošetrení chronických rán, kŕčových žíl, prípadne na koho sa obrátiť, ak človek trpí únikom moču. V máji a júni navštívime 10 miest Slovenska a ľuďom priblížime široký sortiment moderných pomôcok, ktorými HARTMANN-RICO pomáha liečiť.“ povedala Mgr. Miroslava Kanjaková, brand manažérka pre oblasť inkontinencie HARTMANN-RICO.

Jednotlivé oblasti, ktoré predstavujú prítomní lekári a špecialisti spoločnosti HARTMANN-RICO, sa zameriavajú na zdravotné aspekty rôznych skupín obyvateľstva. Sú vybrané podľa diagnóz, ktoré sa u nich často vyskytujú. Prezentácie sa v tomto roku  uskutočnia v mestách: Bratislava, Dunajská Streda, Galanta, Martin, Pezinok, Ružomberok, Senec, Topoľčany, Zvolen, Žilina.

Každý účastník dostane informačné materiály o jednotlivých diagnózach, produktoch a ich použití pri jednotlivých ochoreniach a problémoch. Aj tieto mu pomôžu prekonávať  jeho problémy. V každom zariadení bude menovaný zástupca - HARTmenN, prostredníctvom ktorého bude spoločnosť HARTMANN-RICO v kontakte s členmi klubov, bude ich informovať o novinkách, ktoré prináša na trh, nových trendoch v liečbe týchto ochorení a zmenách, ktoré sa dotýkajú pacientov. 

Ako ukázali doterajšie ročníky,  účastníci takýto kontaktu veľmi vítajú. Majú dostatok času a priestoru na otázky a informácie, fundovaní špecialisti im vedia poradiť adresne priamo na mieste.

Spoločnosť HARTMANN-RICO sa zamerala na zdravotné oblasti, ktoré ako potvrdzujú štatistiky, patria medzi najčastejšie problémy a trápia ako ľudí vo vyššom veku, tak aj ľudí so zdravotným handicapom. Ako konštatujú samotní účastníci stretnutí, podrobnejšie informácie sú ťažko dostupné. Väčšinou sú stručné, neosobné a nezaoberajú sa všetkými aspektmi takýchto ochorení, ich možnej liečby, alebo radami ako zlepšiť kvalitu života aj v danej situácii. Ani lekár nemá väčšinou časový priestor na vysvetlenie tak obsiahleho problému. Preto sa HARTMANN Tour stretáva s pozitívnymi reakciami zúčastnených.

Inkontinencia (resp. nedobrovoľný únik moču) postihuje ženy aj mužov v každom veku. Predstavuje nielen zdravotný, ale aj sociálny a hygienický problém. Na Slovensku trpí inkontinenciou každá piata žena nad 45 rokov. U žien starších ako 60 rokov sa vyskytuje inkontinencia moču 1,5 – 2 krát častejšie ako u mužov. Príčinou vzniku inkontinencie u žien je najčastejšie oslabenie svalov panvového dna, čo býva dôsledkom vaginálnych pôrodov, hormonálnych zmien, sedavého zamestnania a pod. U mužov sa môžu s rastúcim vekom podieľať na vzniku tohto zdravotného problému hlavne ochorenia  prostaty či neurologické ochorenia.

Informovanosť o problematike inkontinencie sa z roka na rok zlepšuje. Napriek tomu stále veľa ľudí liečbu inkontinencie odkladá, hanbí sa o nej hovoriť s lekárom, vyhýba sa spoločenským kontaktom a problém rieši používaním klasických (t.j. menštruačných) vložiek. V súčasnosti je na trhu dostupný široký sortiment hygienických pomôcok, ktoré sú špeciálne navrhnuté pre mužov a ženy s rôznym stupňom úniku moču. To, či má pacient nárok na absorpčné pomôcky hradené poisťovňou, určí špecialista (geriater, urológ, gynekológ, neurológ).

Čoraz viac žien dôveruje vložkám MoliMed na ľahký únik moču. Na rozdiel od bežných vložiek majú až 5-násobne vyššiu absorpciu a účinne neutralizujú zápach. Mužom s ľahkou inkontinenciou sú určené MoliMed for men Protect a MoliMed for men Active, ktoré sa svojim tvarom dokonale prispôsobia mužskej anatómii. Moderným riešením ľahkého a stredného úniku moču sú navliekacie nohavičky MoliMed Pants, ktoré sa používajú ako spodné prádlo. Portfólio pre ťažký stupeň inkontinencie dopĺňajú zalepovacie nohavičky MoliCare a navliekacie nohavičky MoliCare Mobile pre aktívny život s inkontinenciou.

Vysoký krvný tlak, alebo tiež hypertenzia, je na celom svete zodpovedná približne za 7 miliónov predčasných úmrtí ročne, asi za 60 percent mozgovocievnych príhod a 30 percent ischemických chorôb srdca. Hypertenzia je jedným z najrozšírenejších ochorení na svete vôbec. Polovica z ľudí, ktorí trpia vysokým krvným tlakom, o svojom závažnom ochorení ani nevie a pritom jeho diagnostika je veľmi jednoduchá. Stačí si pravidelne merať krvný tlak. V súčasnej dobe na trhu bežne dostať domáce tlakomery, ktorými si aj laik dokáže ľahko odmerať krvný tlak a tým včas predísť možným problémom.

Liečba kŕčových žíl pomocou kompresívnej terapie patrí medzi najčastejšie metódy liečby tohto nepríjemného ochorenia na nohách. Kŕčové žily vznikajú ako následok trombóz, hormonálnych či genetických faktorov a to väčšinou u ľudí s nadváhou, alebo zamestnaných tam, kde sú nohy často preťažované dlhým státím, sedením, alebo zdvíhaním ťažkých bremien. Ide vlastne o poruchu návratu krvi z dolných končatín do srdca. Kŕčové žily postihujú počas života až 60% populácie. Kompresívna terapia zahŕňa aplikáciu tlaku na kŕčové žily použitím bandáží alebo kompresívnych zdravotných punčoch. Týmto spôsobom je najviac podporený dobrý odtok  a cirkulácia krvi.

Hojenie chronických rán pomocou vlhkej terapie patrí medzi účinné formy liečby chronických rán. Najčastejšie sa vyskytuje diagnóza vred predkolenia lat. ulcus cruris (u nás často označovaný českým názvom bércový vred). Ide o ochorenie, ktoré postihuje pacientov v strednom a vyššom veku. Jeho príčinou sú väčšinou kŕčové žily, ktorými je v priebehu života postihnutých až 60% populácie.

Chronické rany sa často vyskytujú aj v spojitosti s Diabetes mellitus, čiže cukrovkou, ktorá je v SR, ale i vo svete, jedným z najčastejších ochorení. U nás postihuje asi 6% populácie. Najznámejšou chronickou komplikáciou je „syndróm diabetickej nohy“. Pomalé zmeny na cievach a periférnych nervoch prebiehajú do značnej miery nepozorovane a kvôli často sa vyskytujúcim neuropatiám aj bez väčších bolestí. Postihnutie dolnej končatiny je 17 až 50x častejšie u diabetikov ako u nediabetikov.

Preležaniny, alebo inak aj dekubitálne vredy, patria medzi obávané komplikácie zdravotnej starostlivosti. Vyskytujú sa u 5 - 25 % akútne prijatých pacientov, pričom počet pacientov s dekubitmi v inštitúciách starajúcich sa o dlhodobo chorých aj u starých ľudí doma je podľa niektorých zdrojov až 17 %. Často sa vyskytujú aj u osôb s ťažkým telesným postihnutím (paraplegici).

Použitie modernej metódy vlhkej terapie umožňuje rýchlejšiu a efektívnejšiu liečbu chronických rán. Výskumy potvrdili, že hojenie nastáva najrýchlejšie vo vlhkom, mierne kyslom prostredí, v rane, ktorá nie je infikovaná. Navyše sa zistilo, že veľa klasických prípravkov určených na hojenie rán je príliš agresívnych – síce často ranu čistia, ale zároveň poškodzujú novo sa tvoriace tkanivo a tým v konečnom dôsledku môžu spomaľovať celý proces hojenia. Systém vlhkej terapie je založený na niekoľkých vysoko účinných prípravkoch s jasným vymedzením účelu. To eliminuje možnosť chybného ošetrovania a zaručuje optimálny výsledok liečby.

Autor článku: Alica Štrbavá

Dátum zverejnenia: