Platitelia poistného a poistenci dostali vlani pokuty vo výške 845.000 eur

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) zaznamenal vlani 690.000 prípadov porušenia zákonných povinností zo strany poistencov a platiteľov poistného. Ako informoval predseda úradu Richard Demovič, týmto previnilcom boli uložené pokuty vo výške 845.000 eur. Najčastejším problémom bolo neuhrádzanie preddavkov na zdravotné poistenie včas a v správnej výške (287.677 prípadov) a nevykazovanie poistného príslušnej zdravotnej poisťovni (277.732 prípadov) zo strany platiteľov. Tí si tiež neplnili povinnosť vykonať a podať ročné zúčtovanie poistného, ako aj oznámiť zmenu platiteľa týkajúcu sa jeho poistencov a ich počtu.

Medzi časté porušenia povinností zo strany poistencov patrí nevrátenie preukazu pri zmene poisťovne alebo európskeho preukazu do ôsmich dní (18.435 prípadov) či neoznámenie skutočnosti rozhodujúcej pre vznik povinnosti štátu platiť poistné (10.992 prípadov). Pacienti sa na Úrade pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, ktorý tiež kontroluje poskytovanie zdravotnej starostlivosti, vlani najčastejšie sťažovali na postup pri liečbe, pričom najviac podnetov súviselo s úmrtím. Ľudia tiež poukazovali na neetický prístup zdravotníckeho pracovníka k pacientovi a nedostatky v organizácii práce. Z 1836 podaní sa takmer jedna pätina potvrdila ako opodstatnená.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: