Rýchla pomoc

Rýchla pomoc
Zdroj: bigstockphoto.com

Pupočníková krv zo Slovenska už bola použitá 11-krát. Jej príjemcami boli deti v dojčenskom veku i dospelí. V jednom prípade pomohla levickému chlapčekovi s nádorom mozgu jeho vlastná pupočníková krv. U piatich ďalších detských pacientov zo Slovenska šlo o pupočníkovú krv od ich vlastného súrodenca. Ostatné jednotky našli využitie v Českej republike a USA.

Overené postupy: Pravdepodobnosť, že človek bude niekedy potrebovať akúkoľvek transplantáciu krvotvorných kmeňových buniek je asi 1:200. Výpočet vychádza zo súčasných indikácií. Pupočníková krv je ich legitímnym zdrojom, rovnocenným s kostnou dreňou a periférnou krvou.

Slovenský register do dnešného dňa spracoval takmer 3 000 odberov pupočníkovej krvi od dobrovoľných darkýň, pričom do medzinárodnej databázy Bone Marrow Donor Worldwide (BMDW) je zaradených 690 plne otypizovaných jednotiek určených na nepríbuzenskú transplantáciu (údaj z 25.5.2010). Všetky sú k dispozícii chorým pacientom v ktorejkoľvek krajine, kde sa uskutočňujú transplantácie krvotvorných buniek.

A ako prebieha proces vydania jednotky do zahraničia? „Z transplantačného alebo koordinačného centra v zahraničí k nám príde požiadavka na detailnejšie informácie o konkrétnej jednotke pupočníkovej krvi a zároveň na jej dodatočné vyšetrenie. V praxi to znamená, že okrem rôznych kontrolných testov urobíme podrobnejšiu HLA typizáciu, čiže zisťujeme zhodu transplantačných znakov medzi príjemcom a darcom. Na vyžiadanie zasielame vzorky aj do samotného centra. V prípade, že pupočníková krv spĺňa prísne kritériá, rezervuje sa pre daného pacienta, kým z transplantačného centra nepríde formálna žiadosť na jej vydanie,“ vysvetľuje dômyselný postup RNDr. Zuzana Csizmadiová, koordinátorka verejného registra.

Dobrá správa: Pre slovenský register je práve pomoc pre chorých ľudí zadosťučinením. Tento rok pupočníkovú krv dostalo malé dievčatko v dojčenskom veku z Českej republiky s ťažkou imunodeficienciou (SCID). Príjemcom ďalšieho transplantátu bol zase tridsaťročný Američan trpiaci akútnou leukémiou. Vydanie samotnej jednotky pupočníkovej krvi prebieha podľa medzinárodných štandardov. Pred samotným transportom treba skontrolovať všetky potrebné náležitosti, vzorky i transplantát.

O samotnú dopravu priamo na miesto určenia sa stará špecializovaná kuriérska firma. Na procese exportovania transplantátu sa podieľa niekoľko špičkových pracovníkov a každé úspešné vydanie svedčí o opodstatnenosti fungovania nášho registra. Podľa výročnej správy BMDW obsahuje pupočníková krv spracovaná v slovenskom laboratóriu najvyšší priemerný počet buniek v porovnaní s ostatnými registrami vo svete.

Autor článku: Slovenský register placentárnych krvotvorných buniek

Dátum zverejnenia: