Platiteľov poistného, ktorí nedodržujú svoje povinnosti, odhalí nový systém

Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) by mal pri odhaľovaní porušenia zákona v súvislosti s verejným zdravotným poistením pomáhať nový softvér, na ktorého príprave úrad participuje s Univerzitou Mateja Bela v Banskej Bystrici. "Vypracovali sme elektronický systém, pomocou ktorého dokážeme veľmi účinne identifikovať tzv. veľkých porušiteľov, ktorí zanedbávajú povinnosť platenia preddavkov, nepredkladajú mesačné výkazy alebo neodvádzajú nedoplatky na poistnom," priblížil predseda úradu Richard Demovič. Objasnil, že systém má odhaliť najmä tých platiteľov poistného, teda samoplatiteľov, zamestnávateľov a živnostníkov, ktorí majú chronický problém dodržiavať povinnosti stanovené v zákone, čím narušujú celý systém verejného zdravotného poistenia. "Predpokladáme, že keď identifikujeme najväčších a zjednáme nápravu, pravdepodobne finančnou sankciou v celom procese sa spustí tzv. samočistenie a ďalší, ktorí majú takisto problém s disciplínou, si uvedomia svoje nedostatky." Medzi najčastejšie nedostatky patrilo vlani neuhrádzanie preddavkov na zdravotné poistenie včas a v správnej výške (287.677 prípadov) a nevykazovanie poistného príslušnej zdravotnej poisťovni (277.732 prípadov) zo strany platiteľov. Tí si tiež neplnili povinnosť vykonať a podať ročné zúčtovanie poistného, ako aj oznámiť zmenu platiteľa týkajúcu sa jeho poistencov a ich počtu.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: