Samovoľný únik moču trápi najmä starších

Aj keď samovoľný únik moču, teda inkontinencia sa týka všetkých bez ohľadu na pohlavie a tiež vek, najčastejšie je tento problém spájaný so staršou populáciou. Inkontinenciou trpí 25 percent starších ako 60 rokov a takmer 56 percent starších ako 80 rokov. S vyšším vekom sú spojené zmeny organizmu, zvyšuje sa výskyt urologických ťažkostí, pričom jednou z nich je práve samovoľný únik moču. Inkontinencia moču postihuje až do 34 percent seniorov žijúcich v domácnosti a 40 až 70 percent v zariadeniach pre starých ľudí, ako sú domovy dôchodcov, liečebne dlhodobo chorých a podobne. Všeobecne platí, že únikom moču v staršom veku trpí viac žien ako mužov.

"Charakteristickými črtami úniku moču u seniorov sú jeho multifaktoriálne príčiny, vyšší výskyt inkontinencie ako u iných skupín obyvateľstva, vyšší výskyt komplikácií a chronických prípadov pri probléme s únikom moču, funkčné postihnutie, závislosť od pomoci iných, vysoké náklady spojené s liečením inkontinencie, teda výraznejší sociálny dopad, malá informovanosť zo strany pacientov," konštatuje geriater a podpredseda Odborného výboru InkoFóra Štefan Krajčík. Dôležitým predpokladom pre úspešnosť liečby inkontinencie moču u starších ľudí je podľa Jána Švihru, predsedu InkoFóra aktívny záujem zo strany lekárov, ale aj záujem o riešenie problému zo strany pacienta či skôr rodinných príslušníkov, ktorí najlepšie poznajú správanie, návyky, ako aj denný režim svojich príbuzných – seniorov.

Únik moču totiž predstavuje aj spoločenský, hygienický a ekonomický problém. Preto je dôležité tento problém podľa odborníkov riešiť, a to adekvátne. Vyhľadanie lekárskej pomoci je základným predpokladom úspechu. Aj keď týmto problémom pacient trpí, neznamená to, že sa má uzavrieť, ostávať doma, prerušiť kontakty s ľuďmi. Existuje množstvo hygienických zdravotníckych pomôcok, ktoré sú plne hradené poisťovňou. Absorpčné pomôcky umožňujú aj starším pacientom so samovoľným únikom moču realizovať obľúbené aktivity, takže pacienti sa nemusia cítiť sociálne izolovaní. Liečba inkontinencie u seniorov si vyžaduje prístup viacerých špecialistov, ako je urológ, gynekológ, neurológ či geriater. Mala by byť individuálne prispôsobená aktuálnemu psychickému a fyzickému stavu seniora.

Dôraz lekári kladú na režimové opatrenia, ako je napríklad optimalizácia pitného režimu, dostatočná fyzická aktivita, zabezpečenie dostupnosti toalety či zjednodušenie oblečenia. Pri liečbe pomáhajú aj behaviorálne techniky, ako zameranie sa na zlepšenie, obnovenie porušenej kontroly močenia zo strany centrálnej nervovej sústavy, tréning mechúra, močenie podľa rozvrhu, či rehabilitácia. Pomocnú ruku pacientom trpiacich únikom moču alebo stolice podáva aj občianske združenie InkoFórum. Aj tento rok sa zapája do celosvetovej kampane, ktorú organizuje Medzinárodná spoločnosť pre kontinenciu. Jej cieľom je odtabuizovanie témy inkontinencie a aktivizácia záujmu ľudí o vlastné zdravie, vyhľadanie odbornej pomoci.

InkoFórum bude na Slovensku počas Svetového týždňa kontinencie, ktorý je vyhlásený na 21. až 27. júna 2010, poskytovať poradenstvo ľuďom, ktorí trpia únikom moču, alebo ich rodinným príslušníkom. Pripravené je aj pracovné stretnutie odborníkov na túto problematiku, s cieľom zvýšenia záchytnosti pacienta.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: