Rizikové faktory ochorení srdca a ciev má na Slovensku stále viac detí

Rizikové faktory kardiovaskulárnych ochorení, ktoré v súčasnosti zapríčiňujú približne polovicu všetkých úmrtí na Slovensku, sa objavujú už v detskej populácii. Ochorenia sú dôsledkom vysokého krvného tlaku, obezity, zvýšeného cholesterolu a zlej životosprávy, pre ktorú je typický nedostatok pohybu, zlé stravovanie a stres. "Tieto faktory začínajú pôsobiť už od detského veku, kedy sú nemé a tiché, ale už ich pôsobením vznikajú zmeny na kardiovaskulárnom systéme, ktoré potom s pribúdajúcimi rokmi sa začínajú aj klinicky prejavovať, samozrejme, aj v kvalite života človeka," uviedol pre TASR primár Detského kardiocentra v Bratislave Marián Hrebík. Aby bola prevencia efektívna, je potrebné s ňou podľa jeho slov začať už v detskom veku.

U viac ako 23 percent 11-ročných chlapcov a viac ako 24 percent rovnako starých dievčat sa našli rizikové hodnoty cholesterolu. Tie boli namerané aj u takmer 9 percent 17-ročných chlapcov a 18,5 percent 17-ročných dievčat. Denne fajčí 0,07 percenta 11-ročných detí a 15,2 percenta 17-ročných detí. Priemerný výskyt nadváhy a obezity u detí vo veku 9 až 11 rokov je 16,5 percenta. U adolescentov vo veku 14 až 18 rokov je 12 percent. Aj napriek tomu, že situácia nie je podľa Hrebíka na Slovensku taká dramatická ako v krajinách západnej Európy či USA, dochádza k nepriaznivému nárastu týchto rizikových faktorov u detí. "Ten trend je čím ďalej rýchlejší a dobiehame tieto štatistiky," uviedol primár DKC. Za posledných desať rokov sa zvyšuje krivka telesnej hmotnosti 7 až 18-ročných a rovnako bol zaznamenaný aj vzostup obvodu brucha.

Veľký výskyt kardiovaskulárnych ochorení, ktorý Slovensko trápi, je podľa Hrebíka tragédiou nielen pre samotného pacienta a jeho rodinu, ale aj štát. Znížiť počet chorých a úmrtí na kardiovaskulárne ochorenia má aj Národný program prevencie ochorení srdca a ciev, ktorý sa venuje nielen dospelým, ale aj deťom. Na prevenciu sa zameriava aj DKC a to prostredníctvom programu Zdravé deti v zdravých rodinách, ktorý realizuje v spolupráci s poradenskými centrami pre deti, mládež a rodiny regionálnych úradov verejného zdravotníctva.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: