VšZP obhájila známku kvality

VšZP je od roku 2007 držiteľom medzinárodne uznávaného certifikátu Systém manažérstva kvality podľa normy ISO 9001. Znamená to, že všetky procesy a služby, ktoré poskytuje v oblasti verejného zdravotného poistenia, sú pravidelne monitorované a VšZP ich v záujme svojich klientov – teda poistencov, poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a platiteľov, neustále skvalitňuje. V tomto trende VšZP pokračuje aj po zlúčení so SZP. V roku 2010 VšZP úspešne absolvovala recertifikačný audit, ktorý realizovala renomovaná spoločnosť SGS Slovakia spol. s r. o. Závery auditu potvrdili, že VšZP naďalej plní všetky požiadavky normy ISO 9001 a na základe pozitívneho hodnotenia jej certifikačná spoločnosť SGS Slovakia spol. s r. o. udelí nový certifikát systému riadenia kvality.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: