Odpadové sifóny a žumpy v zaplavených oblastiach si vyžadujú dezinfekciu

Na dezinfekciu odpadových sifónov by mali obyvatelia v zaplavených oblastiach pri odstraňovaní škôd použiť 5-percentný roztok Chloraminu B - 20 vrchovatých polievkových lyžíc na 10 litrov studenej vody alebo zaliať odpad neriedeným roztokom prípravku SAVO. Na dezinfekciu obsahu žúmp Úrad verejného zdravotníctva odporúča použiť 1 kg chlórového vápna na 1m3 obsahu žumpy.

"Po skončení upratovacích činností sa odporúča ruky dezinfikovať v 0,5-percentnom roztoku Chloraminu B po dobu 1 minúty. Roztok pripravíme rozpustením 2 polievkových lyžíc prášku v 10 l vody," vysvetľujú hygienici na svojej internetovej stránke. Nebezpečná môže byť aj konzumácia zaplavených potravín. Všetky poľnohospodárske plodiny, ktoré boli zaplavené povodňovou vodou, kalmi a bahnom, treba považovať za zdravotne chybné. "Tieto plodiny, i keby boli len čiastočne zaplavené a keby ďalej rástli, v žiadnom prípade bez posúdenia príslušného orgánu verejného zdravotníctva (RÚVZ) nikdy nekonzumujte. O ich použití na kŕmenie zvierat musí rozhodnúť veterinárne správa," upozorňujú hygienici.

Ovocie na stromoch a kríkoch, ktoré nebolo povodňovou vodou priamo dotknuté, možno jesť po dôkladnom umytí pitnou vodou. To sa však netýka potravín, ktoré boli zaplavené povodňovou vodou, kalom a bahnom. Výnimku tvoria potraviny balené v skle, plechu či plastových obaloch, pokiaľ však nejavia známky havarovaného tovaru v dôsledku zmien ich vonkajšieho vzhľadu, čitateľnosti ich etikiet, tvarových deformácií a iných možných porušení originality balenia takýchto potravín. Pred konzumáciou je však potrebné ich očistiť a vydenzifikovať. Konzumovať by sa nemali ani chladené a mrazené potraviny, ktoré v dôsledku znefunkčnenia chladiaceho alebo mraziaceho zariadenia zapáchajú, majú zmenenú konzistenciu či farbu. Taktiež ak boli ponechané pri teplote nad 6°C viac než po dobu 6 hodín a ak mrazené potraviny boli po ich úplnom rozmrazení ponechané pri teplote nad 6°C viac než po dobu 4 hodín.

Akékoľvek otvorené balenia potravín, vrátane neotvorených v papierom obale alebo s viečkom z voskového papiera, s netesniacim plastovým viečkom či vrecúškové balenia potravín, ktoré boli v priamom styku so záplavovou vodou, by ľudia nemali konzumovať. Ak má verejnosť akékoľvek pochybnosti o bezchybnosti potraviny, poradiť sa môže s hygienikom na príslušnom regionálnom úrade verejného zdravotníctva a v prípade zdravotných ťažkostí ako sú bolesti brucha, hnačka či teploty už po prvých príznakoch treba navštíviť lekára. "Počiatočné ľahké príznaky nikdy nepodceňujte," upozorňujú hygienici.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: