Záujem poistencov VšZP o jednodňovú zdravotnú starostlivosť stúpa

Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) zaznamenáva rastúci záujem poistencov o jednodňovú zdravotnú starostlivosť (JZS). Tá podľa poisťovne nielen šetrí finančné zdroje, ale rozširuje aj ponuku komfortnejších služieb pre poistencov. "V minulom roku VšZP uhradila 31.125 výkonov v JZS, čo je o 3825 výkonov viac ako v roku 2008. Úhrada výkonov JZS za rok 2009 predstavuje vo finančnom vyjadrení takmer 10 miliónov eur," informovala dnes TASR hovorkyňa poisťovne Petra Balážová. Pod zvýšený záujem poistencov o JZS sa podľa jej slov podpísala aj zmena legislatívy. "Odborné usmernenie ministerstva zdravotníctva o výkonoch JZS účinné od 1. septembra 2009 výrazne rozšírilo spektrum týchto výkonov a rozdelilo ich na výkony JZS pre dospelých a deti," skonštatovala. Jednodňová zdravotná starostlivosť je nielen ekonomicky výhodná pre zdravotné poisťovne, ale je i prínosom pre samotného pacienta, ktorý sa vracia do domáceho prostredia do 24 hodín od poskytnutia zdravotnej starostlivosti a nie je vystavený psychickej záťaži spojenej s pobytom v ústavnom zdravotníckom zariadení. V rámci JZS je najviac zastúpené očné lekárstvo, chirurgia, gynekológia, ortopédia a traumatológia.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: