Nepočujúci v Prešove budú môcť SMS-kou kontaktovať linku 112, spustili testovanie

Operačné stredisko tiesňovej linky 112 v Prešove bude v rámci pilotného projektu testovať novú službu, ktorá je určená hlavne pre nepočujúcich a ľudí s rečovými poruchami. Pilotný projekt tiesňovej SMS (Emergency SMS) dnes v Prešove predstavil štátny tajomník Ministerstva vnútra SR a splnomocnenec vlády pre integrovaný záchranný systém (IZS) Jozef Buček.

"V našej republike žije asi 250.000 občanov, ktorí majú nejakú poruchu sluchu. Chceli sme zapojiť do tohto projektu všetkých občanov bez ohľadu na hendikep a začali sme s pilotným projektom práve u nepočujúcich," povedal pre TASR Buček. Občania, pre ktorých je hlasová telefonická komunikácia nemožná, takto získajú možnosť privolať na pomoc záchranárov bez toho, aby boli odkázaní na iné osoby. Tento spôsob umožní občanovi kontaktovať koordinačné stredisko IZS odoslaním textovej správy na linku 112 a bude dostávať pokyny od operátora, až pokiaľ k nemu neprídu záchranári. "Tiesňové hlásenie bude spracované podobne ako bežný tiesňový hovor. Celá textová komunikácia prebieha v reálnom čase a pripomína konverzáciu na internetovom chate. To znamená, že pisateľ dostane potvrdenie o doručení správy operátorovi a operátor vidí, či jeho správa bola doručená," vysvetlil štátny tajomník.

Zdôraznil, že každý nepočujúci alebo ľudia s poruchami reči sa budú musieť po spustení tejto prevádzky do systému zaregistrovať, čím sa predíde aj trvalým problémom s neoprávnenými volaniami. Je presvedčený, že hendikepovaní ľudia rozmýšľajú zodpovedne a v ich prípade neočakávajú nejaké falošné poplachy. Na testovaní a propagácii sa podieľa aj OZ EFETTA, ktoré sa zameriava na pomoc sluchovo postihnutým deťom a mládeži. Prezidentka OZ Anna Šmehilová verí, že zavedenie tejto služby bude prvým krokom v procese sprístupnenia IZS pre ľudí so sluchovým postihnutím. Skúšobná prevádzka sa začne v Prešovskom kraji, kde sú pre tento účel vyhradené priestory simulačného a tréningového pracoviska, ktoré poskytuje umelé prostredie mimo ostrej prevádzky linky 112. Podľa Bučeka ostrá prevádzka služby by mala byť spustená najneskôr v januári budúceho roka a následne bude systém zavedený aj do ostatných krajov Slovenska.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: