SR sa stavia opatrne k liberalizácii trhu so zdravotníckou starostlivosťou

Slovensko síce akceptuje snahu Európskej únie o liberalizáciu zdravotníckych služieb, ale podobne ako Poľsko, má voči konceptu, ktorý si našiel dnes podporu v Rade ministrov EÚ, výhrady. Povedal to štátny tajomník Ministerstva zdravotníctva SR Daniel Klačko, ktorý Slovensko na zasadnutí Rady zastupoval. Podľa legislatívneho návrhu by bolo pacientovi umožnené po žiadosti nechať si vykonať operačný zákrok alebo špecifický lekársky úkon v zahraničí. Poisťovňa v jeho domovine by potom znášala náklady úkonu vo výške hradenia toho istého alebo podobného úkonu doma. Znamenalo by to výhodu pre pacientov, ktorí napríklad na výkon čakajú veľmi dlho vo svojej krajine a v zahraničí by sa k liečbe dostali rýchlejšie po odporučení z vlasti a po súhlase z poisťovne.

"Smernica v tejto forme nastoľuje dereguláciu financovania národných zdravotníckych systémov. Ak by sa všetci nezmluvní zahraniční i domáci poskytovatelia služieb museli refundovať z verejných zdrojov, úplne otvoríme náš systém financovania zdravotníckej starostlivosti a znefunkčníme systém plánovania a rozpočtu zdrojov alokovaných na toto financovanie," uviedol Klačko, ktorý pomenoval negatívne dopady v prípade zavedenia revolučnej legislatívnej novinky aj z iného pohľadu. Obáva sa, že odlev financií výrazne oslabí aj domácu ekonomiku. "Neznamená to však, že chceme odoprieť našim pacientom, aby o nich bolo postarané aj v zahraničí, ale chceme dosiahnuť, aby táto starostlivosť bola poskytnutá v prvom rade doma. Ak budú financie odtekať von, bude ním trpieť aj samotná oblasť. Ak ich poisťovňa zaplatí v zahraničí, doma tieto zdroje chýbať budú," myslí si druhý človek ministerstva.

Klačko má strach aj o bezpečnosť pacienta v zahraničí, ktorý by si mohol dať vykonať zdravotnícky úkon v inštitúcii, zmluvne neviazanej na zahraničné úrady. "U nás musia spĺňať poskytovatelia prísne kritériá. Je otázne, či poskytovateľ, ktorý je voči poisťovniam v zahraničí nezmluvný, dokáže zabezpečiť potrebnú kvalitu i bezpečnosť pre našich pacientov," dodal Klačko.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: