K epidémii salmonelózy došlo v materskej škôlke v okrese Nové Mesto nad Váhom

Epidémia salmonelózy sa tento týždeň vyskytla v materskej škôlke v okrese Nové Mesto nad Váhom. Od stredy tu doteraz ochorelo sedem detí a jedna učiteľka. Laboratórne vyšetrenia vzoriek stravy a sterov z prostredia ešte nie sú ukončené.

Rodinnú epidémiu salmonelózy hlásil regionálny úrad verejného zdravotníctva v Prešove v obci Ľubotice. Dňa 22. a 23. mája ochorelo šesť z 13 účastníkov rodinnej oslavy. Hospitalizovaných bolo päť osôb. Pravdepodobným faktorom prenosu bol zemiakový šalát s majonézou pripravenou z domácich vajec.

K výskytu hnačkových ochorení došlo u stravníkov zariadenia spoločného stravovania v Piešťanoch. V čase od 26. do 29. mája ochorelo 50 z 1780 exponovaných osôb. Kultivačné vyšetrenia chorých neobjasnili etiológiu ochorení. Laboratórna analýza odobratých vzoriek od personálu kuchyne, z prostredia a inkriminovanej stravy zatiaľ nie je k dispozícii.

V 22. kalendárnom týždni hlásil Úrad verejného zdravotníctva 19 315 akútnych respiračných ochorení.

Informácie TASR poskytol zastupujúci hlavný hygienik SR František Valašek.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: