Rehabilitační lekári a fyzioterapeuti si na XX. zjazde vymieňali skúsenosti

Pravidelné vzdelávanie, výmena skúseností a oboznamovania sa s najnovšími poznatkami je nesmierne dôležité aj v oblasti rehabilitačnej medicíny. Zdôraznili to účastníci XX. zjazdu členov Spoločnosti pre fyziatriu, balneológiu a liečebnú rehabilitáciu (SFBLR) Slovenskej lekárskej spoločnosti (SLS), ktorý sa dnes skončil v Bojniciach. Zúčastnilo sa na ňom takmer 300 rehabilitačných lekárov a fyzioterapeutov z celého Slovenska. Počas dvoch dní si v rámci jednotlivých blokov vypočuli 23 prednášok popredných slovenských, českých i rakúskych odborníkov. Výmena skúseností je pre zdravotníkov v tomto odbore veľmi dôležitá, konštatoval prezident SFBLR Emanuel Lorenz. Prax, ale aj výskum prichádza priebežne s mnohým novinkami v prospech pacientov. Preto stretnutia tohto druhu sú podľa neho veľmi dôležité a organizujú ich každý rok.

Na tohtoročnom zjazde sa okrem iného vo väčšej miere venovali chorobným zmenám chrbtice a liečeniu pomocou špeciálnych cvičení. Je to súbor cvikov špecifický pre každého pacienta. Cieľom je spevniť partie svalov, ktoré môžu chrbticu ochrániť. Lorenc prezentoval na zjazde dobré skúsenosti pri doliečovaní pooperačných stavov, ktoré takýmto spôsobom dosahujú v nemocnici v Nových Zámkoch, kde pracuje ako primár rehabilitačného oddelenia. V tomto smere je potrebná spolupráca s neurochirugmi, ale aj balneológmi, pretože po operácii zvyčajne pacienti odchádzajú na liečenie do kúpeľov, zdôraznil Lorenz. Členovia zjazdu poukázali aj na problémy s finančným oceňovaním fyzioterapeutických výkonov zdravotnými poisťovňami, ktoré nie je primerané. Pritom liečebná telesná výchova patrí medzi najúčinnejšie metódy terapie, v porovnaní s liekmi, masážami, ale aj elektroliečbou. Súčasné platby ani zďaleka nepokrývajú náklady lekára, konštatovala viceprezidentka spoločnosti Miriam Dziaková. Medzi závery zjazdu preto patrí aj úloha pre predstaviteľov SFBLR a SLS iniciovať rokovanie o tomto probléme so zdravotnými poisťovňami.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: