Ročne sa uskutoční 93 miliónov darovaní krvi, chudobné štáty sú na tom zle

V celosvetovom meradle sa ročne uskutoční 93 miliónov darovaní krvi, štatistiky sú však príliš nízke v chudobných krajinách. Informovala o tom dnes Svetová zdravotnícka organizácia (WHO). Podľa WHO je na dostatok krvných zásob potrebné, aby v priemere darovalo krv jedno percento obyvateľstva každej krajiny. V súčasnosti daruje životne dôležitú tekutinu menej než percento obyvateľov v 77 štátoch. Polovica darovaní krvi v globálnom meradle sa uskutočňuje v rozvinutých krajinách, hoci predstavujú iba 16 percent svetovej populácie. V rozvojových krajinách sa dôsledne preveruje neinfekčnosť darovanej krvi iba v 47 percentách prípadov. WHO zverejnila štatistiky pri príležitosti Svetového dňa darcov krvi, pripadajúceho na 14. júna. Údaje - podľa organizácie momentálne najaktuálnejšie, ktoré sú k dispozícii - pochádzajú z rokov 2007 a 2008.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: