Začalo sa sympózium o životnom štýle a rizikových faktoroch srdcových ochorení

Trojdňové medzinárodné sympózium na tému Životný štýl a rizikové faktory kardiovaskulárnych ochorení začalo sa dnes v Bratislave. Organizuje ho Ústav normálnej a patologickej fyziológie Slovenskej akadémie vied (ÚNPF SAV) a zúčastňuje sa na ňom okolo 50 odborníkov z krajín Európskej únie, ako aj z USA, Argentíny a iných štátov.

Výskyt kardiovaskulárnych ochorení je nielen na Slovensku, ale i v krajinách EÚ a ďalších pomerne vysoký a vedci venujú pozornosť výskumu rizikových faktorov, ktoré ovplyvňujú ich vznik. Patria medzi ne vysoký krvný tlak, obezita, zvýšená hladina cholesterolu, diabetes, ale aj stres a presáľanie jedál. O týchto otázkach, ako aj o výskume stresu, genetických faktorov, ktoré takisto ovplyvňujú vznik srdcovocievnych chorôb, budú prítomní odborníci informovať na sympóziu. Očakávajú sa vystúpenia zamerané na oxidačný stres, na vplyv antioxidantov na organizmus, ako aj na najnovšie poznatky o vplyve voľných radikálov na zdravie človeka. Ako uviedol Fedor Jagla, vedecký pracovník z ÚNPF SAV, na sympóziu sa bude hovoriť aj o vplyve negatívnych faktorov na nenarodené deti, o starnutí a predlžovaní ľudského života a takisto o výskumoch vplyvu toho, keď si človek odrieka niečo, na čo má chuť, na jeho organizmus. O týchto výskumoch budú prednášať napríklad odborníci z Holandska a Talianska.

Jednou z tém sympózia bude aj program Európskej únie na podporu zdravia na pracovisku.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: