Košice: Prvá žena v meste získala medailu Kňazovického za 80 odberov krvi

Pri príležitosti dnešného Svetového dňa darcov krvi a 50. výročia bezpríspevkového darcovstva krvi sa v Košiciach uskutočnilo slávnostné stretnutie, na ktorom ocenili najaktívnejších darcov v meste.

Medailu prof. MUDr. Jána Kňazovického odovzdali za 100 odberov Štefanovi Habinovi, Jánovi Hetešovi, Zdenovi Jenčušovi a Zoltánovi Kováčovi a v rámci Košíc aj prvej žene za 80 odberov, konkrétne Júlii Mačákovej, zamestnankyni DPMK. Diamantovú Janského plaketu si dnes v Košiciach prevzali traja a zlatú plaketu 36 dobrovoľných darcov krvi. Počas slávnosti v krátkom programe predviedli deti materskej školy Park Angelinum ukážky z výchovy k darcovstvu krvi. Podľa údajov z Územného spolku Slovenského Červeného kríža Košice - mesto v minulom roku sa na území mesta uskutočnilo 18.854 bezpríspevkových odberov krvi, z toho 3445 bolo prvodarcov. V súčasnosti je v Košiciach spolu 30 držiteľov medaily prof. MUDr. Jána Kňazovického, 150 držiteľov diamantovej a 1459 zlatej Janského plakety.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: