V Bratislavskom kraji povolili prevádzku 13 kúpalísk

K dnešnému dňu je v Bratislavskom kraji povolená prevádzka troch prírodných a desiatich letných kúpalísk. TASR o tom informovala hovorkyňa Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Bratislave Katarína Nosálová.

Ide o prírodné kúpaliská Zlaté Piesky, Kuchajda a Slnečné jazerá v Senci a umelé letné kúpaliská: Delfín, Krasňany, Tehelné pole, Rača, Lamač, Rosnička, Summer Club – Incheba, letné kúpalisko v Modre, letné kúpalisko v Malackách a Aquathermal v Senci. "Na prírodných kúpaliskách zahrnutých do monitoringu, ako aj v rámci štátneho zdravotného dozoru sa budú sledovať dva vybrané ukazovatele: Escherichia coli a črevné enterokoky a taktiež ďalšie ukazovatele podľa požiadaviek nariadenia vlády o požiadavkách na prírodné kúpaliská," dodala Nosálová. Rozbory vody sa vykonávajú v dvojtýždňových intervaloch, kontrola bazénovej vody sa robí jedenkrát mesačne. "Výsledky doterajších analýz poukazujú na vyhovujúcu kvalitu vody na kúpanie na prírodných a umelých kúpaliskách a sú pripravené za začatie prevádzky," uviedla s tým, že pri niektorých kúpaliskách sa v tomto čase kompletizujú výsledky vstupných laboratórnych analýz.

Informácie o kúpaliskách a kvalite vody na kúpanie v Bratislavskom kraji sú uverejnené a každý týždeň sa budú aktualizovať na internetovej stránke www.ruvzba.sk.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: