Viac ako polovica detí trávi voľný čas aktívnym pohybom

Pre zdravý vývin dieťaťa je dôležitá správna životospráva. Nejde však len o správne stravovacie návyky, ale nevyhnutný je aj pravidelný pohyb. Prieskum Sekcie asistentov výživy Slovenskej lekárskej spoločnosti (SLS), do ktorého sa zapojilo 1000 detí vo veku 11 až 18 rokov, ukázal, že väčšina z nich sa pohybu venuje. Viac ako polovica chlapcov a dievčat (51 percent) trávi voľný čas aktívnym pohybom. Zvyšok detí v prieskume uviedlo ako pohyb aktivitu v rámci telesnej výchovy v škole a chôdzu. Pešo chodia najmä do školy a na túry a obľube sa teší aj chôdza po nákupných centrách (13 percent z celkového počtu detí). Celkom 81 percent rodín sa snaží podľa detí žiť zdravým štýlom života.

Odborníci sa detvákov v prieskume pýtali aj na to, koľko času trávi ich rodina spolu. Celkom 43 percent respondentov považuje čas trávený v rodinnom kruhu za dostatočný, kým 26 percent detí má pocit, že by to mohlo byť oveľa lepšie. Zo spoločných aktivít si deti najviac cenia možnosť porozprávať sa bez hádok a považujú za úžasné, keď cítia podporu svojich rodičov. V priemere 38 percent chlapcov a dievčat uviedlo, že by sa ich rodina mala viac venovať spoločným rozhovorom. Rozdielne názory majú aj na to, čo by mali robiť ich rodičia pre svoje zdravie. "Na východnom Slovensku si 27 percent detí myslí, že by sa ich rodičia mali zdravšie stravovať, 25 percent detí odporúča rodičom šport, 14 percent detí chce od rodičov, aby prestali fajčiť, štyri percentá odporúčajú šetriť svoje zdravie, jedno percento preventívne prehliadky, päť percent si myslí, že rodičia žijú zdravo a rovnaké percento nemá pre rodičov žiadne odporúčanie," konštatuje Diana Kováčová, predsedníčka Sekcie asistentov výživy SLS.
Na strednom Slovensku by 22 percent detí najradšej videlo svojich rodičov športovať, 17 percent zdravo sa stravovať, deväť percent nefajčiť, štyri percentá šetriť sa, sedem percent si myslí, že žijú zdravo a 11 percent nemá pre rodičov žiadne odporúčanie.

Na západnom Slovensku odporúča 22 percent detí rodičom prestať fajčiť, 23 percent zdravo sa stravovať, 23 percent športovať, päť percent šetriť si zdravie, dve percentá odporúčajú preventívnu prehliadku, sedem percent si myslí, že žijú zdravo a päť percent nemá pre rodičov žiadne odporúčanie. Odborníkov zaujímal aj výskyt nadváhy v rodine či ochorenia, ktoré si vyžadujú diétne opatrenia. "Najviac ľudí s nadváhou v rodine uvádzajú deti na západnom Slovensku a to 41 percent," hovorí Kováčová. Celkom 62 percent z celkového počtu opýtaných detí uviedlo, že sa v ich rodine nadváha nevyskytuje. Určitý typ diétneho opatrenia v rodine uviedlo 13 percent detí.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: