MF SR vydalo písomné vyzvanie na projekt druhej vlny eHealthu

Realizácia druhej vlny zavádzania služieb a procesov elektronizácie zdravotníctva sa začína reálne rysovať. "Ministerstvo financií SR ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Informatizácia spoločnosti (OPIS) vydalo písomné vyzvanie na národný projekt," informoval TASR hovorca rezortu Miroslav Šmál s tým, že uzávierka vyzvania je do 16. septembra. Hodnota projektu nemá presiahnuť 49 miliónov eur vrátane DPH. Žiadateľom má byť ministerstvo zdravotníctva, pod ktoré spadá Národné centrum zdravotníckych informácií.

Šmál objasnil, že v rámci druhej vlny budú implementované služby, ktoré sú vo veľkej miere zamerané na integráciu systémov poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a na celonárodné rozšírenie používania služieb eHealth občanmi. Projekt má rozvíjať päť pôvodných eHealth služieb z prvej vlny ako poskytovanie verejných zdravotne relevantných informácií, eMedikácia, ePreskripcia, poskytovanie zdravotných informácií pacienta a zavádza 13 nových eHealth služieb. Každý vykonaný zdravotný výkon tak bude časom centrálne evidovaný a zaznamenaný do Elektronickej zdravotnej knižky občana. Tá bude napríklad rozšírená o zápis naskenovanej historickej zdravotnej dokumentácie, snímok či telemedicínskych záznamov. Bude tiež obsahovať pacientsky sumár aj v medzinárodných jazykoch.

"Elektronická preskripcia bude rozšírená o lieky bez lekárskeho predpisu a všetky zdravotné pomôcky a bude možná aj telepreskripcia, teda predpisovanie na diaľku," ozrejmil Šmál. Evidencia výsledkov laboratórnych vyšetrení tak podľa jeho slov eliminuje objednávanie duplicitných vyšetrení. V rámci projektu vznikne aj servisné centrum pre riešenie problémov s používaním elektronických služieb zdravotníctva. Prvú vlnu elektronických služieb zdravotníctva zabezpečuje konzorcium firiem NESS Slovensko a LYNX, ktoré zvíťazili v tendri ministerstva zdravotníctva v hodnote 32,4 milióna eur bez DPH. Konzorcium má v rámci projektu zrealizovať Národný zdravotný portál, ktorý zabezpečí centrálne poskytovanie informácií pre pacientov, zdravotníckych pracovníkov a ďalšie subjekty a poslúži ako vstupná brána pre národné eHealth aplikácie. Vytvorí tiež systém elektronického objednávania k lekárom, elektronickej preskripcie a elektronickej zdravotnej knižky. Prvé prototypy a ukážky elektronického zdravotníctva sa už odbornej verejnosti predstavili na májovej Národnej konferencii eHealth.

Zavádzanie elektronických služieb zdravotníctva má podporiť vytvorenie moderného systému starostlivosti o zdravie občanov. "Naplní požiadavky občanov týkajúce sa skvalitnenia zdravotnej starostlivosti, zefektívnenia systému verejného zdravotníctva a zvýšenia dostupnosti jeho služieb. Prinesie efektívnejšie poskytovanie služieb v zdravotníctve, ušetrí verejné zdroje a čas pacientov i lekárov," zhrnul Šmál. Odhaduje sa, že elektronizácia zdravotníctva si do roku 2013 vyžiada 252,3 milióna eur.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: