ÚVO zistil porušenie zákona pri výbere dodávateľa sanitiek

Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) zistil niekoľko porušení zákona o verejnom obstarávaní pri výbere zmluvného partnera na nákup a dodanie špeciálnych sanitných motorových vozidiel. Obstarávateľom bola Záchranná a dopravná zdravotnícka služba Bratislava. Kontrolou od 5. novembra 2009 do 25. februára 2010 úrad zistil, že Záchranná a dopravná zdravotnícka služba Bratislava neopísala predmet zákazky jednoznačne a úplne, ďalej nejednoznačne určila termín dodania zákazky, niektoré podmienky účasti uvedené v súťažných podkladoch boli v rozpore s oznámením o vyhlásení verejného obstarávania. Požiadavka na regionálne servisné stredisko na území každého kraja bola podľa úradu neprimeraná, zároveň bola v rozpore so smernicami EÚ pre oblasť verejného obstarávania, ako aj rozsudkami Európskeho súdneho dvora.

Záchranná a dopravná zdravotnícka služba Bratislava nerešpektovala predošlé rozhodnutie ÚVO, aby zrušila svoje diskriminačné podmienky a požiadavky v predmetnej verejnej súťaži. Úrad pre verejné obstarávanie začne v zákonnej lehote správne konanie o uložení pokuty. Informácie pre TASR poskytla Helena Fialová, hovorkyňa ÚVO.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: