Zvolen: Deti hovoria o drogách stále otvorenejšie

Aj keď sa výskyt drog vo zvolenských školách v uplynulých rokoch dramaticky nezvýšil, rodičia, pedagógovia i pracovníci centier pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP) neustále evidujú nové prípady drogovo závislých tínedžerov.

"Drogy sú tu a je ich zrejme aj viac ako pred desiatimi rokmi, dnes sa však aj oveľa viac robí na poli prevencie," povedala TASR sociálna pedagogička CPPPaP na Kuzmányho nábreží vo Zvolene Sylvia Tichá. Pri osvetovej práci na školách zaregistrovala v poslednom období vyššiu vedomosť detí o drogách a ich účinkoch. Desaťročné dieťa dnes nemá problém hovoriť o tom, že už vyskúšalo cigaretu či pivo a ako sa pri tom cítilo. Stredoškoláci idú ešte ďalej a k tomu, že ochutnali aj ľahkú drogu, sa často otvorene priznávajú. Prípady používania drog sa však u detí stále posúvajú k mladším ročníkom. "Nedávno sme riešili prípad s matkou, ktorá na svojom 13-ročnom synovi dlhší čas pozorovala divné správanie," uviedla Tichá. Neskôr sa potvrdilo, že fajčí marihuanu.

Drogy si prostredníctvom dílerov hľadajú vo Zvolene cestu ku konzumentom najmä na diskotékach alebo pri neformálnych stretnutiach na uliciach či v parkoch. "Díleri pred školou tu, chvalabohu, nie sú," pripomenula sociálna pedagogička. Centrum a zvolenská samospráva robili v roku 2007 prieskum medzi deťmi a mládežou o prežívaní voľného času a zneužívaní návykových látok. Dotazníky na školách vyplnilo 818 žiakov. Osem percent detí ZŠ priznalo, že ochutnalo marihuanu, 2,2 % detí uviedlo, že ochutnalo aj iné drogy. U stredoškolákov už malo skúsenosť s marihuanou 35,4 % tínedžerov, 6 % vyskúšalo extázu, 5 % pervitín a 3 % iné prchavé látky. Iné drogy okúsilo 4,7 % stredoškolákov.

Okrem tzv. mäkkých drog, ako je marihuana, sa dnes medzi študentmi preferujú aj rôzne tabletky, najmä v spojitosti s alkoholom. U časti rómskej mládeže je sprievodcom života toluén. "V posledných mesiacoch často registrujem používanie lieku Tramal," pripomenula Tichá. Zvolenské centrum spolupracuje so všetkými základnými a strednými školami v meste a čoraz lepšia je aj spolupráca s rodičmi. Mamy alebo otcovia dokonca pri podozreniach, že ich dieťa berie návykovú látku, navštevujú centrum stále častejšie.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: