BSK sa snaží čeliť drogovej závislosti mladých ľudí

Bratislava a jej okolie má v porovnaní s celoslovenským priemerom vyšší počet drogovo závislých jedincov. Aj to bol dôvod, prečo dnes Bratislavský samosprávny kraj pripravil regionálnu konferenciu k drogovej závislosti pre odbornú i laickú verejnosť. Podujatie Mysli na zdravie – nie na drogy sa uskutočnilo pri príležitosti Medzinárodného dňa boja proti zneužívaniu drog a nezákonnému obchodovaniu s nimi.

Cieľom konferencie bolo informovať verejnosť o škodlivých účinkoch drog na ich zdravie a o realizácii účinných foriem prevencie drogových závislostí. Hlavní aktéri konferencie informovali o prevencii na stredných školách, aktuálnych prístupoch k problémom s užívaním drog, alkoholu a tabaku, ako aj o perspektívnych riešeniach drogových závislostí. Priestor dostali aj preventívne aktivity polície pri predchádzaní drogovej kriminality mládeže.

Podľa Boženy Schmidtovej, jednej z protagonistiek konferencie, venujúcej sa prevencii užívania drog na stredných školách v Bratislavskom kraji, "Bratislava sa pohybuje v tých najvyšších číslach drogovej závislosti v rámci celého Slovenska. Konferencia je jedným z krokov ako problém riešiť, ako sa nevzdávať. Najväčší priestor pre primárnu prevenciu je práve na stredných školách, kde sú študenti najviac náchylní k užívaniu drog. Preto každá stredná škola by mala mať aktualizovaný preventívny program proti užívaniu drog. V Bratislavskom kraji už existuje profesionálna sieť odborných pracovníkov, ktorí dokážu odovzdávať svoje skúsenosti i vedomosti z drogových závislostí práve mladým ľuďom na stredných školách".

Profesionálni pracovníci so skúsenosťami v boji proti drogovým závislostiam nezdieľajú alternatívnu spoločenskú možnosť dekriminalizácie marihuany. "Neradi by sme sa púšťali do tejto možnosti už z toho titulu, že vieme, čo sa deje na školách. Mnohé deti s drogovými návykmi prichádzajú na stredné školy už zo základných škôl. V súčasnosti povedomie mladých ľudí ešte nie je na takej úrovni, aby sme mohli všetkých vyzbrojiť tými sociálnymi zručnosťami, kedy povedať droge nie," dodala Schmidtová.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: