HPI víta programové tézy v oblasti zdravotníctva, niektoré opatrenia mu chýbajú

Health Policy Institute (HPI) víta dohodu pravicových strán na programových tézach budúcej vlády SR v oblasti zdravotníctva. Za tri najdôležitejšie body považuje inštitút zmenu spôsobu financovania nemocníc zavedením platby za diagnózu, obnovenie transformácie nemocníc na akciové spoločnosti a jednoznačné stanovenie rozsahu zdravotnej starostlivosti hradenej z verejného zdravotného poistenia, čo umožní spustenie individuálneho zdravotného poistenia.

Podľa HPI sa do téz nedostali niektoré opatrenia potrebné na dokončenie reformy zdravotníctva, ako rozdelenie Všeobecnej zdravotnej poisťovne na menšie časti a ich následná privatizácia v medzinárodnom tendri. Inštitútu tiež chýba používanie "jumbo-clustrov" pri kategorizácii liečiv, čo by mohlo priniesť tlak na zníženie cien liekov. Prínosom by podľa HPI mohol byť i vznik HTA agentúry, ktorá by posudzovala nákladovú efektívnosť zavádzania nových medicínskych technológií hradených z verejného zdravotného poistenia. Agentúra by mala umožniť prijímanie odborných rozhodnutí a minimalizovanie politických tlakov. Napriek týmto výhradám HPI považuje programové tézy budúcej vlády za progresívne. "Slovenské zdravotníctvo má šancu sa za štyri roky významne posunúť vpred a lepšie napĺňať svoje poslanie: zlepšovanie zdravotného stavu, spokojnosti a finančnej ochrany obyvateľov," uvádza sa vo vyhlásení inštitútu.

Zakladajúcimi partnermi HPI sú bývalí členovia reformného tímu exministra zdravotníctva Rudolfa Zajaca - Henrieta Maďarová, Peter Pažitný, Tomáš Szalay (člen tímu SDKÚ-DS pre dôstojný život) a Angelika Szalayová.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: