Neuropatická bolesť je pre mnohých pacientov veľkou neznámou

Kým bežná bolesť má ochrannú úlohu a upozorňuje nato, že v ľudskom organizme niečo nie je v poriadku, neuropatická bolesť sprevádza pacienta často dlhú dobu a nezaberajú proti nej ani bežné lieky. Keďže pretrváva aj dlho po vyliečení pôvodného zranenia, často ju ťažko správne diagnostikovať.

Väčšina pacientov (72 percent) s neuropatickou bolesťou dokonca o tomto type bolesti nepočulo dovtedy, kým im bola diagnostikovaná. "Tieto štatistiky potvrdzujú zanedbávanie a chýbajúce znalosti o neuropatickej bolesti. Vyzdvihujú potrebu edukácie ľudí o pridružených znakoch a symptómoch, ako aj o potrebe vyhľadania lekárskej pomoci," hovorí Peter Turčáni z Neurologickej kliniky FNsP na Mickiewiczovej ul. v Bratislave. Realitou je podľa jeho slov fakt, že aj na Slovensku je pomerne veľa nediagnostikovaných pacientov s neuropatickou bolesťou, ktorí zatiaľ nedostávajú optimálnu liečbu. Pod neuropatickou bolesťou sa skrýva pomenovanie oslabujúceho neurologického stavu. Radí sa k typom chronickej bolesti vznikajúcej poškodením nervov, ktoré sú bežne citlivé na bolesť, alebo poranením časti nervového systému, ktorý prenáša signály bolesti. Môže byť sprievodným javom rôznych diagnóz, ako napríklad cukrovky, pásového; oparu, rakoviny alebo HIV pozitivity, ale aj pri rôznych ochoreniach chrbtice či po jej operáciách. Neuropatická bolesť je často vedľajším účinkom iných vážnych ochorení a negatívne ovplyvňuje život pacientov.

Približne polovica pacientov so správne stanovenou diagnózou neuropatickej bolesti prirovnáva sprievodné znaky ako pocit popálenia, vystreľovania, pichania, mravenčenia až stavu pripomínajúceho elektrický šok. Pacientom, ktorí trpia neidentifikovateľnou bolesťou, lekári odporúčajú viesť si o bolesti denník, do ktorého si budú zaznamenávať najhoršie a najmiernejšie bolesti za posledných 24 hodín. Rovnako by si mali značiť, či vykonávali nejakú činnosť, ktorá mohla bolesť spôsobiť alebo naopak niečo, čo bolesť uvoľnilo. Lekári môžu pacientom okrem správnej farmakologickej liečby odporučiť aj terapeutické a relaxačné techniky, ktoré mu pomôžu uľaviť od bolesti.

Ak má pacient podozrenie, že trpí neuropatickou bolesťou, mal by svojho ošetrujúceho lekára informovať o tom, kedy bolesť začala, či ju pociťuje ako vyžarujúcu alebo šíriacu sa, aká je silná a ako často sa objavuje. Rovnako by mal lekára informovať, či bolesť ovplyvňuje jeho prácu, spoločenský alebo súkromný život.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: