Pomoc v rodine

Pomoc v rodine
Zdroj: bigstockphoto.com

Je prirodzené, že po narodení dieťatka mu rodičia alebo starí rodičia založia sporenie v banke. Mysliac na jeho budúcnosť sa ho snažia zabezpečiť vopred. Býva totiž dobrý zvyk, že dieťa „svoj“ rozpočet dostane v deň dospelosti alebo podľa dohody pri kúpe bytu či za účelom vysokoškolského štúdia. Stále viac rodičov si však necháva poistiť zdravie svojich potomkov – nielen finančne.

Biologická poistka: Vzácne kmeňové bunky, ktoré sa odoberajú z pupočníka hneď po narodení dieťaťa, sú uskladnené v tekutom, dusíku a v prípade potreby je ich možné okamžite použiť na liečbu závažných ochorení. Pupočníková krv je plnohodnotný zdroj krvotvorných kmeňových buniek, pričom sa využíva pri liečbe viac než 70 diagnóz.

V súvislosti s pupočníkovou krvou sa vo svete stále častejšie hovorí o pojme „family banking“. Tento pojem vyjadruje možné použitie uskladnenej pupočníkovej krvi nie len pre samotné dieťa, ktorému bola odobratá ale aj pre jeho súrodencov.

Pupočníkovú krv sa môže použiť na diagnózy vyžadujúce si autológnu transplantáciu, pri ktorej sú potrebné vlastné krvotvorné bunky, pre samotné dieťa od ktorého bola odobratá. Navyše však, pri mnohých ochoreniach, sa môže použiť aj pre súrodenca na tzv. alogénnu transplantáciu. Preto dnes hovoríme o uskladnení pupočníkovej krvi pre rodinu - family banking. Mnohí odborníci vidia veľký význam uskladnenia pupočníkovej krvi dieťaťa práve pre jej možné použitie pre súrodencov. Aj preto sa rodiny rozhodujú o uskladnenie od všetkých svojich detí. Z jedného odberu je však zatiaľ možné použiť pupočníkovú krv na liečbu iba jeden krát.

Pomoc od súrodenca: „Ak má dieťa uskladnenú pupočníkovú krv a nastane situácia, že jeho súrodenec by ju potreboval, vtedy nás ošetrujúci lekári požiadajú o vyšetrenie kompatibility medzi obidvomi deťmi. Pravdepodobnosť nevyhnutnej zhody v transplantačných znakov je 25 %. V poslednej dobe sme vyšetrovali privátne uskladnenú pupočníkovú krv pre štyroch starších súrodencov s leukémiou a talasémiou,“ hovorí Mgr. Marína Polonská z Eurocord-Slovakia a dodáva: „u dvoch párov súrodencov sme zistili kompatibilitu a s najväčšou pravdepodobnosťou bude nasledovať liečba.

“Štvrtinová šanca sa môže zdať nízka, no len na porovnanie – keď sa vyhľadáva vhodný nepríbuzenský darca v medzinárodných registroch, často sa nenájde ani medzi miliónmi registrovaných darcov. O opodstatnenosti takéhoto skladovania svedčí aj fakt, že v USA prejavili plnú podporu rodinnej banke CORD:USE viacerí renomovaní experti v oblasti transplantácií pupočníkovej krvi. Slovenskí lekári majú tiež skúsenosti s realizáciou transplantácií pupočníkovej krvi. Viaceré súrodenecké transplantácie, ale aj liečba vlastnou pupočníkovou krvou sa uskutočnili v Detskej fakultnej nemocnici na Kramároch v Bratislave.

Autor článku: Slovenský register placentárnych krvotvorných buniek

Dátum zverejnenia: