V SR zatiaľ nebol potvrdený prípad prenosu HIV infekcie z matky na dieťa

Na Slovensku zatiaľ nebol potvrdený prípad prenosu HIV infekcie z matky na dieťa. Ku koncu roka 2009 bolo v SR evidovaných 16 matiek s HIV (z toho dve cudzinky), ktoré porodili na Slovensku 17 detí. Vyplýva to z údajov, ktoré zverejnil Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR.

Ku koncu minulého roka diagnostikovali infekciu HIV u 318 občanov SR. Z tohto počtu bolo 267 mužov a 51 žien. Kým u mužov je najčastejším spôsobom prenosu infekcie homosexuálny/bisexuálny styk (204 prípadov), u žien je to heterosexuálny styk (44 prípadov). Pri heterosexuálnom styku sa nakazilo 37 mužov, šesť pri injekčnej aplikácii drog a jeden transfúziou krvi vykonanou mimo územia SR. V 19 prípadoch sa spôsob prenosu nepodarilo určiť. U žien boli zaznamenané dva prípady prenosu injekčnou aplikáciou drog a v piatich prípadoch sa spôsob prenosu nepodarilo určiť. AIDS bol do konca minulého roka zaznamenaný u 55 občanov SR. Z tohto počtu bolo 44 mužov a 11 žien. V priebehu minulého roka boli zaznamenané štyri prípady AIDS u občanov SR. Celkovo bolo najviac prípadov AIDS (27) zaznamenaných v Bratislavskom kraji. Ku koncu minulého roka evidujú štatistiky 42 prípadov úmrtí Slovákov s HIV. Z toho bolo 36 mužov a 6 žien. Pri 35 úmrtiach sa klinicky prejavili príznaky AIDS, sedem prípadov úmrtí bolo bez klinických príznakov. V minulom roku zomreli na AIDS dvaja Slováci.

Lekárska veda rozlíšila tri štádiá infekcie vírusom HIV. Prvé je označenie HIV-pozitív a týka sa každej osoby, u ktorej bol priamo alebo nepriamo v krvi dokázaný vírus. Druhé štádium je HIV-pozitív - asociačné ochorenie a posledným je už samotný AIDS. Napriek pokroku v liečbe zostáva toto ochorenie stále nevyliečiteľné, a nedá sa mu predchádzať ani očkovaním. Monitorovanie HIV/AIDS sa v SR zaviedlo od roku 1985. Vyšetrovanie anti - HIV protilátok je prístupné každému človeku. Ak vyšetrovaná osoba trvá na anonymnom vyšetrení, lekár jej pridelí kódové označenie a vyšetria ju anonymne. Výsledky testov oznamuje lekár vyšetrovanému osobne a každá návšteva u lekára je spojená s poradenským rozhovorom.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: