Uskutočnilo sa slávnostné otvorenie Centrálneho prijímacieho oddelenia FN L. Pasteura Košice v jeho nových priestoroch

Dnes predpoludním sa uskutočnilo slávnostné otvorenie nových priestorov Centrálneho prijímacieho oddelenia Fakultnej nemocnice L. Pasteura Košice na Rastislavovej 43 za účasti ministra zdravotníctva SR Richarda Rašiho.

„Presťahovanie centrálneho prijímacieho oddelenia je ďalším krokom k modernizácii a estetizácii prostredia vo Fakultnej nemocnici L. Pasteura Košice a k skvalitneniu poskytovanej zdravotnej starostlivosti. Pracovisko sa presťahovalo zo stiesnených suterénnych priestorov do veľkoryso riešeného priestoru, ktorý je na výkon jeho činnosti vhodnejší po dispozičnej stránke, poskytuje viac manipulačného priestoru, vyššiu hygienickú úroveň a v neposlednom rade aj estetickú stránku,“ konštatoval riaditeľ Fakultnej nemocnice L. Pasteura Košice MUDr. Jaroslav Šajty.

Nové priestory tiež umožnili vznik nových miestností, ktoré skvalitnia a zefektívnia činnosť centrálneho prijímacieho oddelenia

„Okrem toho, že sú novovybudované priestory väčšie, modernejšie estetickejšie a s vyšším hygienickým štandardom, umožnili nám tiež zriadenie takzvanej expektačnej miestnosti s piatimi lôžkami pre nepretržité monitorovanie pacienta. Slúžiť budú na umiestnenie a pozorovanie pacientov s perorálnou alebo infúznou liečbou, ktorých je potrebné po nasadení liečby sledovať na lôžku, ako na ňu reagujú, pričom sa vydiferencuje, či vyžadujú hospitalizáciu v nemocnici alebo nie. Ďalšou novou miestnosťou je dešoková miestnosť pre pacientov, ktorým zlyhávajú životné funkcie. Okrem nej mohla v nových priestoroch vzniknúť aj recepcia s automatickou kartotékou, ktorá umožní lepšiu prehľadnosť zdravotnej dokumentácie. Nové priestory budú prínosom pre pacientov i zdravotnícky personál,“ povedala MUDr. Lea Fedáková, primárka Centrálneho prijímacieho oddelenia FN L. Pasteura Košice.

Stavebné úpravy nových priestorov obnášali sanáciu suterénu, vybudovanie prístupovej rampy, kompletnú výmenu rozvodov, vybudovanie nových priečok, nové omietky doplnené keramickým obkladom, výmenu okien, nový kazetový podhľad, komplexnú opravu resp. výmenu všetkých podlahových krytín, vrátane vyliatia antistatickej podlahy v dešokovej miestnosti a nové maľovky. Prestavba stála 341-tisíc EUR a financovaná bola z kapitálových výdavkov z vlastných zdrojov FN L. Pasteura Košice.

K spríjemneniu nových priestorov prispela aj firma Bayer, ktorá nemocnici darovala dvadsať veľkorozmerných fotografií. Ide o práce amatérskych i profesionálnych fotografov, ktorí sa zapojili súťaže „Ekológia v objektíve“ a zachytávajú krásy i zraniteľnosť prírody. Fotografická súťaž s enviromentálnou tematikou sa konala pod záštitou Ministerstva životného prostredia a je jednou z aktivít tejto spoločnosti v oblasti ochrany životného prostredia a spoločenskej zodpovednosti.

Centrálne prijímacie oddelenie

Centrálne prijímacie oddelenie FN L. Pasteura Košice začalo svoju činnosť ako samostatné pracovisko v máji 1996. Oddelenie s nepretržitou prevádzkou poskytuje urgentnú neodkladnú starostlivosť osobám s náhlym zhoršením zdravotného stavu, v niektorých prípadoch s ohrozením životných funkcií. Zároveň poskytuje pokračujúcu nemocničnú starostlivosť pacientom po neodkladnej prednemocničnej starostlivosť ambulanciami rýchlej lekárskej a rýchlej zdravotnej služby. Pacienti sú po ošetrení hospitalizovaní na ďalších oddeleniach FN L. Pasteura Košice, alebo v prípade zlepšenia zdravotného stavu prepustení do domáceho ošetrenia. V rámci diferenciálnej diagnostiky a liečby integruje oddelenie centrálneho príjmu (internistický urgentný príjem) poznatky všetkých medicínskych odborov a spolupracuje s ostatnými pracoviskami fakultnej nemocnice. Realizuje tiež predooperačné vyšetrenia pre gynekológiu a urológiu.

Autor článku: RNDr. Jaroslava Oravcová

Dátum zverejnenia: