FN L. Pasteura Košice získala finančný príspevok na výstavbu moderného urgentného príjmu

Ministerstvo zdravotníctva SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Zdravotníctvo schválilo žiadosť o nenávratný finančný príspevok pre Fakultnú nemocnicu L. Pasteura Košice na výstavbu moderného urgentného príjmu a schválilos jej pomoc vo výške 26 489 999,61 EUR. Fakultná nemocnica L. Pasteura Košice reagovala na výzvu Ministerstva zdravotníctva SR v súvislosti s čerpaním prostriedkov z Operačného programu Zdravotníctvo na rekonštrukciu a modernizáciu všeobecných nemocníc žiadosťou s názvom Urgentný príjem FN L. Pasteura Košice pre 21. storočie, ktorou sa uchádzala o finančné prostriedky na výstavbu pavilónu riešiaceho traumatologický a chirurgický urgentný príjem.

Nový urgentný príjem bude situovaný v sedemposchodovej budove na Rastislavovej ulici, pričom počíta s výstavbou ôsmych operačných sál, moderných laboratórií a 120-timi lôžkami. Pôsobiť by v ňom mala klinika úrazovej chirurgie, chirurgická klinika, rádiodiagnostické oddelenie, oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny a ďalšie pracoviská. Stavebné práce by mali začať na jeseň tohto roka.

Momentálne je Klinika úrazovej chirurgie FN L. Pasteura Košice spolu so svojim urgentným traumatologickým príjmom situovaná v pavilóne na Rastislavovej ulici, ktorý predstavuje historickú a pamiatkovo chránenú budovu, čo neumožňuje väčšie priestorové variácie ani rozširovanie. Lôžkové kapacity chirurgickej kliniky situovanej v monobloku sú takisto obmedzené, zatiaľ čo stúpajúci nárast počtu pacientov kladie zvýšené požiadavky na kapacitu operačných sál a chirurgických oddelení.

Výstavba nového pavilónu umožní vznik urgentného príjmu, chirurgického príjmu a operačných sál na úrovni 21. storočia, zefektívnila by poskytovanie chirurgickej zdravotnej starostlivosti a sústredila by ju na jedno miesto.

Autor článku: RNDr. Jaroslava Oravcová

Dátum zverejnenia: