Od júla bude na trhu viac liekov, začne platiť nová kategorizácia

Od začiatku júla budú mať pacienti na Slovensku k dispozícii 5386 liekov, v súčasnosti ich je 5348. Podľa novej kategorizácie tak bude 55 percent liekov bez doplatku pacienta alebo s doplatkom do 1 eura. "Prakticky na každé chronické ochorenie existuje viac druhov liekov, pričom lekár má možnosť z počtu plne hradených liekov predpísať pacientovi liek bez doplatku alebo s minimálnym doplatkom," informuje Ministerstvo zdravotníctva SR.

Od júla tak bude plne hradených celkom 1999 liekov, s doplatkom pacienta do 1 eura - 942 a počet liekov s doplatkom od 1 eura do 2 eur bude 799. Od 2 do 3,5 eura si pacienti priplatia pri 678 liekoch, od 3,5 do 5 eur pri 306 liekoch. Viac ako 5 eur si pacienti priplatia pri 662 liekoch. Ministerstvo posudzovalo 238 žiadostí o zaradenie a o vyradenie liekov. V novom zozname pribudne 193 liekov, vyradených bude 107 (30 na žiadosť firiem, 5 z dôvodu nedostupnosti na trhu a 72 liekov pre neplatnú registráciu). V novej kategorizácii pribudnú nové lieky a liečivá ako antidiabetiká na liečbu dospelých pacientov s diabetes mellitus 2. typu, lieky na liečbu pacientov s AIDS a na liečbu závažných bakteriálnych infekcií, na liečbu Parkinsonovej choroby či lieky na potlačenie akútnej bolesti u chorých na rakovinu.

Podľa súčasne platnej kategorizácie je v zozname 5348 liekov. V súčasnosti pacienti nedoplácajú na 1873 liekov. Celkom 931 liekov je s doplatkom pacienta do jedného eura. Od jedného do dvoch eur si pacienti priplácajú pri 784 liekoch, od dvoch do 3,5 eura pri 715 liekoch. Celkom 321 liekov je s doplatkom od 3,5 do päť eur a pri 724 liekoch si pacienti priplácajú viac ako päť eur.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: