Aký je rozdiel v použití vlastnej a darovanej pupočníkovej krvi?

Aký je rozdiel v použití vlastnej a darovanej pupočníkovej krvi?
Zdroj: bigstockphoto.com

Bunkové zdroje

Kostná dreň, periférna krv a pupočníková krv – to sú tri základné zdroje krvotvorných kmeňových buniek.  Práve krv z pupočníka odobraná počas pôrodu dieťaťa je veľmi výhodným a pohotovým zdrojom krvotvorných kmeňových buniek. Podľa súčasných vedomosti sa môže zamrazená v tekutom dusíku skladovať neobmedzený čas a v prípade potreby sa dá hneď použiť.

Autológne a alogénne transplantácie

Pupočníková krv sa dnes využíva pri liečbe viac než 70 rôznych ochorení. Jednotlivé diagnózy posudzujú lekári individuálne, pretože je potrebné určiť, či sa v danom prípade môžu použiť vlastné krvotvorné bunky, alebo budú preferované bunky od darcu. Ak sa použijú krvotvorné kmeňové bunky od darcu hovoríme o alogénnej transplantácii, a ak vlastné bunky, ide o autológnu transplantáciu. Vo svete sa robí 2-krát viac autológnych transplantácií s využitím všetkých zdrojov týchto buniek. Pravdepodobnosť podstúpenia autológnej transplantácie počas života človeka je pritom 1:400.

Krvotvorné bunky od darcu

Krvotvorné bunky od darcu sa používajú pri liečbe tých ochorení, kde je pôvod ochorenia prítomný už v krvotvornej bunke, pretože po podaní vlastných krvotvorných buniek by sa mohlo ochorenie vrátiť. Týka sa to najmä vrodených, teda geneticky podmienených ochorení metabolizmu, krvotvorby alebo imunity. Keď je potrebné získať krvotvorné bunky od darcu, vyhľadáva sa vhodný kompatibilný darca buniek najskôr medzi súrodencami. Ak pacient nemá kompatibilného súrodenca, hľadá sa ďalej vo verejných registroch darcov kostnej drene a pupočníkovej krvi. V súčasnosti je darovaná pupočníková krv najpoužívanejším zdrojom krvotvorných kmeňových buniek pre detských pacientov hlavne v Japonsku a v USA.

Vlastné krvotvorné bunky

V detskom i v dospelom veku existujú ochorenia, pri ktorých sa uprednostňuje autológna transplantácia. Medzi takéto diagnózy patria napríklad lymfómy, solídne nádory, autoimunitné ochorenia a iné. Autológna transplantácia pupočníkovej krvi môže byť indikovaná pri tých ochoreniach, kde sa dnes štandardne používa autológna transplantácia kostnej drene. Slovenské deti, ktoré majú uskladnenú vlastnú pupočníkovú krv majú v súčasnosti najviac 7 rokov, pričom väčšina z nich nemá viac ako 3 roky. V takomto veku je našťastie len nízka pravdepodobnosť, že ochorejú na tak závažné ochorenie, ktoré by si vyžadovalo transplantáciu.

Preto sa na Slovensku vlastná pupočníková krv použila zatiaľ len 1-krát a 5-krát pupočníková krv od súrodenca. Len na porovnanie, v USA sa doposiaľ použila vlastná pupočníková krv viac než 200-krát, a to pri štandardných indikáciách, ako sú aplastická anémia, neuroblastóm, ale aj v rámci schválených klinických štúdií na experimentálnu liečbu pri cukrovke I. typu či detskej mozgovej obrne
(zdroj: http://parentsguidecordblood.org/content/usa/medical/autocbt.shtml?navid=34).

Autor článku: Slovenský register placentárnych krvotvorných buniek

Dátum zverejnenia: