ÚVZ SR upozorňuje na nebezpečný výrobok

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ÚVZ SR) získal 24. júla prostredníctvom Rýchleho výstražného systému pre potraviny a krmivá informačné oznámenie o zistení prítomnosti nepovolenej látky androstatriendion (androsta-1,4,6,-trien-3,17-dion) v zložení výživového doplnku NOVEDEX XT, od výrobcu GASPARI Nutrition, 501 Prospect Street, SUITE 107, Lakewood NJ, USA, s dátumom minimálnej trvanlivosti do 06. 2012, v balení 60 kapsúl s neuvedenou šaržou. Tento výrobok sa môže nachádzať v obchodnej sieti na území Slovenska, preto ÚVZ SR odporúča spotrebiteľom, aby výrobok nekupovali, už zakúpený neužívali, prípadne ho vrátili späť na miesto predaja. TASR informoval dnes Ivan Rovný, hlavný hygienik SR.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: