FNsP Bratislava sa zmení na Univerzitnú nemocnicu Bratislava

Bratislavská fakultná nemocnica s poliklinikou sa od štvrtka 1. júla premenuje na Univerzitnú nemocnicu Bratislava (UNB). "Pre UNB dáva táto zmena priestor na rokovanie so školským sektorom nielen na vytváranie možností na skvalitnenie výučby a podielu príslušných fakúlt na skvalitnení poskytovania zdravotnej starostlivosti, ale aj na racionálnejšie prerozdelenie finančných zdrojov," informovala TASR hovorkyňa nemocnice Rút Geržová.

Identifikačné údaje, ako je IČO, DIC a adresa sídla zostávajú nezmenené. Rovnako nie je dotknutá právna subjektivita, všetky práva a záväzky vrátane doteraz uzavretých zmlúv a dohôd, priblížila Geržová. Zmena názvu si podľa jej slov vyžiada niektoré administratívne úkony, ako je napríklad výmena pečiatok, nové hlavičkové papiere a ostatné listinné dokumenty. "V korešpondenčnom styku je potrebné od 1. júla používať nový názov," upozornila. Súčasťou UNB naďalej zostávajú nemocnice s pôvodným názvom, a to Nemocnica Ružinov, Nemocnica akad. L. Dérera, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, Nemocnica Staré Mesto, Detašované pracovisko Nemocnice Ružinov a Špecializovaná geriatrická nemocnica.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: