Spôsob financovania pohotovostí sa mení

Spôsob financovania lekárskej služby prvej pomoci (LSPP) sa mení. Novela nariadenia o výške úhrady za zdravotnú starostlivosť, ktorá dnes vstupuje do platnosti, stanovuje namiesto maximálnej výšky úhrady za poskytovanie LSPP, minimálnu výšku úhrady. Ministerstvo zdravotníctva chcelo novelou nariadenia pre fungovanie LSPP vytvoriť také podmienky, aby sa za jej poskytovanie zabezpečilo primerané finančné krytie nákladov. To je podľa rezortu v súčasnosti nedostatočné. "Stanovením výšky úhrady formou minimálnej výšky úhrady bude zabezpečené primerané zvýšenie úhrad pre tento segment pre pokrytie nákladov u týchto poskytovateľov zo strany zdravotných poisťovní," odôvodnilo ministerstvo.

V súvislosti s navrhovanou úpravou rezort predpokladá zvýšené nároky na zdroje verejného zdravotného poistenia pre tento segment pre rok 2010 pri predpoklade úhrady minimálnej výšky platby vyše 1,8 milióna eur a pre nadchádzajúce dva roky viac ako 3,1 milióna eur. Zvýšené výdavky zdravotných poisťovní do roku 2012 oproti roku 2009 majú byť vykryté v rámci vnútorného prerozdelenia zdrojov zdravotných poisťovní ich efektívnejším vynakladaním.

Všeobecní lekári, ktorí sú zo zákona povinní slúžiť na pohotovosti, sa už pred vyše rokom na zasadnutí parlamentného zdravotníckeho výboru sťažovali poslancom na porušovanie ich práv a slobôd garantovaných Ústavou SR. V petícii žiadali riešenie platenia LSPP a jej zlej organizácie. Systém fungovania pohotovostí okrem lekárov kritizovala aj Generálna prokuratúra (GP) SR. "Nie je v ľudských silách pracovať kvalitne a bezpečne bez nároku na oddych nepretržite 32 hodín, a to aj opakovane v priebehu krátkej doby," konštatovala prokuratúra v pripomienkach k návrhu nariadenia vlády. Ako zároveň poukázala, táto právna úprava nedáva žiadnu záruku, že zvýšenie sa primerane prejaví aj v odmeňovaní lekárov, neodstraňuje tiež povinnú a nútenú prácu. Podľa GP SR je legislatívna zmena, ktorá by tento stav odstránila, nevyhnutná.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: