Dánsko zvýšilo dane na sladkosti, cigarety a alkoholické nápoje

Cigarety, alkoholické nápoje, ale aj zmrzlina, sladkosti a malinovky sú od dnešného dňa v Dánsku drahšie. Dánska vláda zvýšila zdanenie niektorých produktov s cieľom zlepšiť zdravotný stav populácie. Daňová reforma, ktorá dnes nadobudla účinnosť, sa vzťahuje aj na nealkoholické nápoje a ochutené alkoholické nápoje, tzv. alcopop. Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) považuje zdanenie za jeden z najúčinnejších nástrojov v boji s alkoholom, fajčením a obezitou. Európska aliancia verejného zdravia (EPHA) vyzvala členské krajiny EÚ, aby nasledovali príklad Dánska.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: