Celkový dlh v zdravotníctve dosiahol takmer 200 miliónov eur

Celkový dlh v zdravotníctve medziročne poklesol o skoro 80 miliónov eur, pričom na konci minulého roku dosiahol úroveň takmer 194 miliónov eur. Najvyšší podiel na ňom majú štátne zdravotnícke zariadenia, ich záväzky predstavovali vyše 115 miliónov eur. Nemocnice delimitované na obce, vyššie územné celky a transformované na neziskové organizácie dlhovali 77,5 milióna eur. Vývoj dlhu je sledovaný cez zmenu záväzkov po lehote splatnosti na úrovni istiny.

Ako ďalej vyplýva zo správy ministerstva zdravotníctva, celkový dlh štátnych zariadení vlani poklesol o 80,1 milióna eura, čo umožnilo minuloročné poskytnutie návratnej finančnej výpomoci jednotlivými zdravotníckymi zariadeniami na vyrovnanie existujúcich záväzkov vzniknutých do 30. septembra 2008. Zariadenia v pôsobnosti ministerstva mali na konci roku najčastejšie podlžnosti voči dodávateľom liekov a zdravotníckych pomôcok (56 percent dlhu). Rovnaká situácia je aj v prípade delimitovaných zariadení, kde záväzky voči dodávateľom predstavujú 46 percent dlhu. "Objem finančných prostriedkov v zdravotníctve je limitovaný a vytvára priestor na tvorbu nových záväzkov po lehote splatnosti, keďže poskytovatelia zdravotnej starostlivosti vykonávajú činnosti v nedofinancovanom systéme obmedzených zdrojov," konštatuje v materiáli ministerstvo zdravotníctva. Upozornilo, že neriešené záväzky po lehote splatnosti predstavujú dlhodobý a permanentný problém, ktorý vplýva na vzťahy medzi subjektmi pôsobiacimi v oblasti zdravotníctva. Riešenie rezort vidí napríklad v optimalizácii siete poskytovateľov, racionalizácii poskytovania zdravotnej starostlivosti či centralizácii prevádzkových a podporných služieb formou centrálneho obstarávania.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: