ÚVZSR zrušil verejné obstarávanie na deratizáciu rómskych osád

Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR zrušil verejné obstarávanie na služby v oblasti deratizácie, dezinsekcie a dezinfekcie osád s rómskym obyvateľstvom. Argumentuje tým, že sa zmenili okolnosti, za ktorých bolo verejné obstarávanie vyhlásené.

Napriek žiadosti pred vyhlásením súťaže dostal úrad od vládneho splnomocnenca pre rómsku komunitu až po vyhlásení verejného obstarávania požiadavky na počet osád, ktorých sa má predmet zákazky týkať. "Rozsah týchto osád sa týmto takmer strojnásobil, t. j. počet osád vzrástol zo 46 na 131," skonštatovala pre TASR hovorkyňa úradu Lenka Šramková s tým, že požiadavky na postrek rómskych osád tým značne prevýšili účelovo viazané finančné prostriedky verejného obstarávateľa poskytnuté nadriadeným orgánom.

Predmetom zákazky mala byť deratizácia, dezinsekcia a dezinfekcia určených rómskych osád a častí osád s rómskym obyvateľstvom v dvoch prevádzkových termínoch-fázach podľa termínu podpísania zmluvy a nadobudnutia jej účinnosti, a to buď na jeseň roku 2010 a na jar roku 2011 alebo na jar roku 2011 a na jeseň 2011. Úrad predpokladal hodnotu zákazky na 504.200 eur bez DPH. Ako sa ďalej uvádza vo Vestníku verejného obstarávania, zmluvu mal ÚVZ SR s víťaznou firmou uzatvoriť na 14 mesiacov.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: