Plánovane sa v zahraničí vlani liečili stovky Slovákov

Zdravotné poisťovne vlani odobrili plánovanú liečbu v zahraničí 790 pacientom. O súhlas na takúto liečbu žiadalo celkovo 830 ľudí. Ako ďalej vyplýva zo správy o stave vykonávania verejného zdravotného poistenia, celkový objem úhrad za plánovanú zdravotnú starostlivosť poistencov SR v iných členských štátoch EÚ dosiahol vyše 2,9 milióna eur, čo oproti roku 2008 predstavuje nárast o 51,2 percenta. Zdravotné poisťovne schvaľovali poistencom úhradu plánovanej zdravotnej starostlivosti v inom členskom štáte EÚ v prípade, ak ochorenie nebolo možné diagnostikovať a liečiť v SR alebo ho nebolo možné liečiť u nás vo zvyčajnom termíne. Poisťovne tiež odklepli prípady, keď išlo o pokračovanie liečby začatej v SR v štáte bydliska, ktorým je iný členský štát ako SR.

Naopak, poisťovne najčastejšie preplatenie takejto liečby zamietli, ak ju bolo možné poskytnúť v medicínsky primeranom čase na území SR. Vyskytol sa tiež prípad, keď pacient žiadal poskytnutie zdravotnej starostlivosti, ktorá nie je hradená zo systému verejného zdravotného poistenia v SR. Schválené neboli ani neúplné žiadosti alebo tie, kde sa nedodržal procedurálny postup.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: