Zamestnanci, ktorí darujú krv, majú nárok na pracovné voľno

Zamestnanci, ktorí sa rozhodnú darovať krv, majú podľa Zákonníka práce nárok na pracovné voľno s náhradou mzdy v sume ich priemerného zárobku. To im zákon priznáva na nevyhnutne potrebný čas na cestu na odber a späť a za čas na zotavenie po odbere, pokiaľ zasahuje do pracovného času. Podľa charakteru odberu a zdravotného stavu darcu môže lekár určiť, že čas potrebný na jeho zotavenie sa predlžuje, najviac po dobu zasahujúcu do pracovného času v rámci 96 hodín od nástupu cesty na odber. Ak nedôjde k odberu, poskytne sa pracovné voľno s náhradou mzdy v sume jeho priemerného zárobku len za preukázaný nevyhnutne potrebný čas neprítomnosti v práci.

Proces od zaregistrovania darcu, cez vyšetrenie vzorky krvi, odber a nevyhnutný odpočinok trvá približne hodinu. Samotný odber zaberie asi päť až pätnásť minút, počas ktorých do špeciálneho vaku natečie 450 ml krvi. Odber takéhoto množstva je pre zdravého darcu úplne neškodný. Krv sa potom ďalej rozdeľuje na jednotlivé zložky – červené krvinky, plazmu a krvné doštičky, ktoré pomáhajú zachraňovať ľudské životy. Kým krvinky sa podávajú pacientom počas operácií a po úrazoch, plazma je určená pre tých, ktorí trpia poruchami zrážanlivosti krvi. Krvné doštičky zastavujú krvácanie a lekári ich podávajú pacientom po transplantáciách a tým, ktorí sa liečia na nádorové ochorenia.

Na Slovensku môžu byť darcami krvi len poistenci našich zdravotných poisťovní vo veku od osemnásť do šesťdesiat rokov, pri pravidelných odberoch aj do 65 rokov. Muži môžu darovať krv najviac štyrikrát do roka, pričom medzi jednotlivými odbermi musia uplynúť najmenej tri mesiace. Pre ženy platí, že krv môžu darovať trikrát ročne, nie však počas menštruácie či tehotenstva. Medzi odbermi by mali mať prestávku štyri mesiace. Opakovaním častejších odberov by sa u darcu mohli postupne znížiť až vyčerpať zásobné formy železa a následne by sa z neho stal pacient. Hmotnosť darcu nesmie byť nižšia ako päťdesiat kilogramov. Darca by nemal byť aspoň mesiac pred odberom chorý, mal by sa cítiť dobre a nesmie trpieť na závažné a chronické ochorenia.

Každoročne sa len na Slovensku spotrebuje asi 180.000 transfúznych jednotiek červených krviniek. Lekári upozorňujú, že počas letných mesiacov, keď spotreba krvi stúpa, naopak ubúda darcov. "Vysoké percento darcov tvoria študenti, ktorí v lete nemajú školu a odchádzajú na rôzne brigády. Leto je aj obdobím dovoleniek, veľa ľudí vtedy cestuje autom. Najmenej darcov a zároveň najväčšia potreba krvi je tradične na prelome júla a augusta," uviedla primárka zariadenia Národnej transfúznej služby (NTS) v Bratislave Klára Sviteková.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: