Darcovia krvi v minulosti dostávali pohár vína a príspevok na stravu

Kým pred niekoľkými rokmi darcovia krvi dostávali po odbere pohár červeného vína, kávu, občerstvenie i peňažný príspevok na stravu, v 60. rokoch sa peňazí zriekli a vznikli bezpríspevkoví darcovia krvi. Dnes ich už Červený kríž oceňuje podľa počtu odberov plaketami profesora MUDr. Jána Janského a medailou profesora MUDr. Jána Kňazovického, ktorý v roku 1936 podal prvú úspešnú transfúziu krvi v našej histórii.

Janského plakety sú štyri, bronzová (za desať odberov), strieborná (za dvadsať odberov), zlatá (ženy za tridsať odberov, muži za štyridsať odberov) a diamantová (ženy za šesťdesiat odberov, muži za osemdesiat odberov). Udeľujú sa od roku 1960 a do minulého roka ich spolu získalo takmer 267.000 darcov. Červený kríž odovzdal najviac bronzových plakiet (155.156), strieborných (80.266), zlatých (28.553) a najmenej diamantových (2824).

Okrem toho môžu mnohonásobní darcovia a darkyne získať Kňazovického medailu. Tú udelia tým ženám, ktoré za svoj život darovali krv osemdesiatkrát a mužom, ktorí absolvovali sto odberov. Za takmer päťdesiat rokov sa ju podarilo získať 458 darcom. Za rozvoj darcovstva krvi udeľuje Červený kríž Pamätnú plaketu doc. MUDr. Vladimíra Krišla, CSc. Zatiaľ ju dostalo 26 ľudí. Mnohonásobných darcov krvi oceňujú podľa vyhlášky ministerstva zdravotníctva aj zdravotné poisťovne. Tie uprednostnia v zoznamoch čakateľov držiteľov zlatej alebo diamantovej Janského plakety a Kňazovického medaily. Uprednostniť môžu aj držiteľov bronzovej a striebornej plakety.

Každému prvodarcovi sa po vyšetrení krvi vystavuje darcovský preukaz a posiela sa poštou na domácu adresu. Štandardne by ho mali darcovia dostať do dvoch týždňov, odoslanie preukazu sa zadržiava len v prípade nejakého pozitívneho nálezu pri virologickom vyšetrení krvi. Preukazom poistenca, darcovským a občianskym preukazom sa potom darca legitimuje pri každom odbere. Do preukazu sa mu značia počty odberov a slúži ako podklad pre Červený kríž, ktorý mnohonásobných darcov oceňuje. So započítaním odberov by nemali mať problém ani tí, ktorí darovali celú krv alebo niektoré jej deriváty v zahraničí (nie však krvnú plazmu na komerčné účely).

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: