LPR v roku 2009 podporila medicínske a výskumné projekty sumou 434.019 eur

Okrem psychosociálnej pomoci, výchovy a osvety v oblasti onkologických ochorení podporuje Liga proti rakovine (LPR) aj klinické a výskumné projekty. Len v roku 2009 vyčlenila na podporu vybraných výskumných a medicínskych projektov 434.019 eur.

"Väčšia časť peňazí, 259.525 eur, išla na výskumné projekty rôznych inštitúcií na Slovensku. Medzi najdôležitejšie patrí vytvorenie prvej nádorovej biobanky na Slovensku a zariadenie pre výskum dospelých mezenchymálnych kmeňových buniek," uvádza sa vo Výročnej správe LPR za rok 2009. Menšia suma, 174.494 eur, bola určená na rôzne medicínske a technické vybavenie zdravotníckych zariadení s cieľom urýchliť zlepšenie rôznych prístupov prinášajúcich benefit pre onkologických pacientov.

Výskumné projekty tak napríklad LPR podporila v Ústave experimentálnej onkológie Slovenskej akadémie vied, Onkologickom ústave sv. Alžbety či na Univerzite P.J. Šafárika v Košiciach. Finančné prostriedky na medicínske projekty smerovali napríklad do Fakultnej nemocnice F.D.R. v Banskej Bystrici, Národného onkologického ústavu v Bratislave či na Lekársku fakultu v Martine. Ako sa ďalej uvádza v správe, žiadosti o granty predkladané výskumnými ústavmi, univerzitami, medicínskymi centrami a nemocnicami posudzuje 11-členná Generálna rada. Na základe odporúčaní odborníkov z rôznych špecifických oblastí rozhoduje o podpore vybraných projektov prioritného záujmu.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: