Slnečné počasie sa odrazilo aj na návštevnosti kúpalísk

Slnečné počasie v posledných dňoch prialo všetkým milovníkom vody, čo sa odrazilo aj na návštevnosti kúpalísk. Povolenie na prevádzku má od Regionálnych úradov verejného zdravotníctva (RÚVZ) v súčasnosti 15 prírodných kúpalísk (PK) s organizovanou rekreáciou a 117 kúpalísk (374 bazénov).

RÚVZ vykonávajú na kúpaliskách štátny zdravotný dozor (ŠZD), monitorujú tiež kvalitu vody na kúpanie na prírodných kúpaliskách bez prevádzkovateľa. "Nakoľko viac ako 30 prevádzkovateľov, ktorí požiadali o uvedenie do prevádzky, ešte nedostalo povolenie na uvedenie zariadení do prevádzky, vykonávajú RÚVZ ešte stále aj kontrolu pripravenosti kúpalísk na sezónu," informoval hlavný hygienik SR Ivan Rovný. Kvalita vody na kúpanie je podľa hygienikov vyhovujúca aj na ďalších prírodných vodných plochách. Mnohé z týchto lokalít však nemajú takmer žiadnu hygienickú vybavenosť.

Nevyhovujúca kvalita vody je na kúpaliskách v okrese Komárno: štrkoviskové jazerá Kava a Hurbanovo – Bohatá a Mŕtve rameno Váhu Komárno – Apáli. Nevyhovujúcu kvalitu vody vo fyzikálno-chemických ukazovateľoch potvrdili aj rozbory z lokalít v okrese Nitra – štrkovisko Veľký Cetín, VN Vráble a VN Jelenec. Odbery vôd na kúpanie neboli zatiaľ vykonané na vodných plochách v okresoch Spišská Nová Ves a Levice (PK Lipovina – Bátovce), ktorých vody výrazne ovplyvnila povodňová situácia v predchádzajúcich týždňoch. Z dôvodu nepripravenosti po povodňovej situácii nie sú zatiaľ prevádzkované oddychové a rekreačné plochy na jednotlivých rekreačných strediskách Veľkej Domaše – Poľany, Holčíkovce, Nová Kelča, Nová Kelča – poloostrov a Dobrá.

Vo vybavovaní zostáva stále ešte aj 28 umelých kúpalísk, u ktorých nebola povolená prevádzka vzhľadom na nedostatočnú pripravenosť a najmä chýbajúce výsledky rozborov kvality vody.

Autor článku: TASR

Dátum zverejnenia: