Kedy pomáha pupočníková krv?

Kedy pomáha pupočníková krv?
Zdroj: bigstockphoto.com

Naozaj ide o zásadnú otázku. Je známe, že pupočníková krv je cenným zdrojom krvotvorných kmeňových buniek. A rovnako platí i fakt, že sa využíva pri liečbe viac než 70 rôznych diagnóz. Jednotlivé ochorenia posudzujú lekári individuálne. V závislosti od konkrétnej choroby totiž určia, či je vhodné použiť vlastné krvotvorné bunky, alebo bunky od darcu.

Unikátna možnosť

Možnosť nechať odobrať pupočníkovú krv má mamička iba raz pri každom dieťati, a to bezprostredne po prestrihnutí pupočnej šnúry pri pôrode. Zároveň sa môže rozhodnúť, či si ju ponechá pre samotné dieťa alebo pomôže iným tým, že ju bezodplatne poskytne do verejného registra. Kmeňové bunky získané z pupočníkovej krvi sa dnes využívajú na liečbu veľmi závažných, život ohrozujúcich, ochorení. K transplantácii sa pristupuje vtedy, keď sa v kostnej dreni prestávajú tvoriť červené krvinky, biele krvinky a krvné doštičky - zlyháva krvotvorba.

Vlastná, čiže autológna transplantácia

V detskom i v dospelom veku existujú ochorenia, pri ktorých sa uprednostňuje autológna transplantácia. Konkrétne ide o lymfómy, solídne nádory či rôzne autoimunitné ochorenia. V súčasnosti sa až v 60 % prípadov transplantujú vlastné krvotvorné bunky. Autológna transplantácia pupočníkovej krvi môže byť indikovaná pri tých ochoreniach, kde sa dnes štandardne používa autológna transplantácia kostnej drene.

Od darcu, čiže alogénna transplantácia

Krvotvorné bunky od darcu sa používajú pri liečbe diagnóz, kde je pôvod ochorenia prítomný už v krvotvornej bunke. Týka sa to najmä vrodených, teda geneticky podmienených ochorení metabolizmu, krvotvorby alebo imunity. V takom prípade sa vyhľadáva vhodný kompatibilný darca buniek najskôr medzi súrodencami a následne vo verejných registroch darcov kostnej drene a jednotiek pupočníkovej krvi.

Možnosti rodičky

Ako sa teda rozhodnúť? Čo s pupočníkovou krvou? Zatiaľ štandardným postupom v nemocnici je dať ju zlikvidovať ako biologický odpad. Pokiaľ však mamička chce, aby sa využila, v podstate má dve možnosti. Môže ju darovať do verejného registra alebo si ju dať uskladniť pre vlastnú potrebu. Rozhodnutie je len v jej rukách, môže pomôcť iným – či už vlastným deťom alebo cudzím ľuďom čakajúcich na vhodný transplantát.

Plôška

Vlastná pupočníková krvDarovaná pupočníková krv
Pupočníková krv vášho dieťaťa sa po odbere spracuje, vyšetrí a dlhodobo uskladňuje pre prípad jej budúceho využitia.Vhodná pupočníková krv (asi 20%) sa vyberie pre medzinárodnú výmenu, kde je k dispozícii pacientom kdekoľvek na svete. Vyradená krv sa môže použiť na výskum alebo sa zlikviduje.
Rodičia sú vlastníkmi uskladnenej pupočníkovej krvi.Darovaná pupočníková krv je vo vlastníctve registra. Rodičia nemajú záruku, že v prípade potreby pre samotné dieťa bude k dispozícii.
Privátne uskladnená krv môže byť k dispozícii na liečbu v priebehu niekoľkých dní po doručení požiadavky od lekárov.Ak dieťa potrebuje bunky od darcu, jeho vyhľadanie môže trvať niekoľko týždňov aj mesiacov.
Rodičia platia jednorazový poplatok za odber a spracovanie (826 eur) a ročný poplatok za skladovanie (49 eur).Ak darujete pupočníkovú krv do verejného registra, neplatíte žiadny poplatok. Všetky náklady na odber, spracovanie a uskladnenie zabezpečuje výlučne register.
Za samotné použitie už rodičia neplatia. Transplantácia krvotvorných kmeňových buniek je liečba hradená poisťovňami.Za samotné použitie krvotvorných buniek z verejného registra rodičia neplatia. Transplantácia je liečba hradená poisťovňami.

Autor článku: Slovenský register placentárnych krvotvorných buniek

Dátum zverejnenia: