Ďalšie Centrum pomoci Ligy proti rakovine bude v Martine

Liga proti rakovine 16. júla 2010 oficiálne predstaví svojim partnerom, spolupracovníkom a zástupcom médií Centrum pomoci v Martine. Ide v poradí o tretie Centrum pomoci LPR na Slovensku, ktoré bude poskytovať svoje služby pre onkologických pacientov, ich blízkych i verejnosť po vzore už existujúcich centier v Bratislave a Košiciach. Pre pacientov a širokú verejnosť Centrum pomoci otvorí svoje brány v septembri t.r., kedy im ponúkne možnosti využívania širokého spektra služieb, poskytovaných bezplatne.

Centrá pomoci Ligy proti rakovine predstavujú miesto, ktorého cieľom je rôznymi formami zlepšiť kvalitu života onkologických pacientov. Sú však prístupné aj zdravej verejnosti. Onkologickí pacienti v nich majú možnosť zlepšovať svoj zdravotný stav prostredníctvom fyzioterapeutických služieb, poradenstvo odborníkov im pomáha ľahšie zvládať závažné ochorenie, nájdu v nich ľudí s podobným životným osudom a môžu sa spoločne stretávať pri záujmových aktivitách, tráviť príjemne voľný čas a aspoň čiastočne zabudnúť na chorobu. Sú určené aj zdravej verejnosti – všetkým, ktorí si uvedomujú cenu zdravia a majú záujem sa viac dozvedieť o zdravom životnom štýle i o tom, ako predchádzať ochoreniu.

Vznik Centra pomoci Ligy proti rakovine v Martine veľmi pozitívne prijala aj silná pacientska základňa pôsobiaca v tomto regióne. V Martine pôsobí jeden z kolektívnych členov LPR - Martinské Venuše, klub stomikov, v neďalekej Žiline pôsobí pobočka Ligy proti rakovine.

Centrum bude od septembra 2010 poskytovať bezplatné služby:

  1. Odborné poradenstvo vo forme Linky pomoci, kde budú môcť pacienti nájsť radu i pomoc telefonicky alebo osobne priamo v priestoroch centra. K dispozícii budú lekári-onkológovia i psychológ.
  2. Pacienti si budú môcť zlepšiť fyzický i psychický stav rehabilitáciou a relaxáciou za asistencie fyzioterapeuta.
  3. Voľnočasové aktivity v podobe kreatívnych, pohybových, vzdelávacích kurzov, kultúrnych podujatí im umožnia naučiť sa nové veci, ale zároveň spoznať ľudí s rovnakým osudom.
  4. Vzdelávacie kurzy, semináre, workshopy budú určené zdravej populácii a organizované za účelom rozšírenia vedomostí v oblasti zdravého životného štýlu i starostlivosti o zdravie.
  5. Na nenáročnú fyzickú aktivitu či relax bude k dispozícii záhrada a postupne budovaná knižnica.

Liga proti rakovine otvorila a prevádzkuje už dve Centrá pomoci - od októbra 2008 Centrum pomoci Ligy proti rakovine v Bratislave na Brestovej ul. 6 a od mája 2009 poskytuje svoje služby v rámci východoslovenského kraja Centrum pomoci Ligy proti rakovine v Košiciach na Paulínyho 63. Otvorenie a prevádzku Centier pomoci financuje Liga proti rakovine z výnosu Dňa narcisov - jej jedinej verejnej finančnej zbierky a finančných prostriedkov získaných z 2% dane z príjmu FO a PO.

Projekty a programy realizuje Liga proti rakovine vďaka dlhoročnej podpore a dôvere verejnosti – úprimne ďakujeme!

Autor článku: Liga proti rakovine

Dátum zverejnenia: